"Ruhun külliyet kesb etmeye müstaid olması" ne demektir? Ruhun vüs'ati ile aynı mânaya mı geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Melekler, cinler başta olmak üzere, ruh sahibi olan bütün varlıklar içinde en esesalı, en zengin, en mücehhez olan ruh, insan ruhudur.

İnsan ruhu, devamlı teali ve terakkiye müsaittir. Ama diğer ruhlar terakkiye müsaid değillerdir, sabit kalıyorlar.

Bir insanın ruhu, diğer bütün varlıkların ruhlarının bütün hususiyetlerini içine alabilecek bir mahiyete sahip demektir.

İnsan, mahiyetinin zenginliği itibarıyla, tek bir fert iken diğer varlıkların bir nev’i hükmüne geçmektedir. Bir nev’ nasıl ki nev’ine ait bütün hususiyetleri her şeye rağmen bir sonraki nesillere taşır. Nev’e ait olan bu husus insan ferdi için de geçerlidir. Her insan kendine ait hususiyetini ölümden sonra da muhafaza edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...