"Yarın gece Leyle-i Kadir olmak ihtimali..." Kadir Gecesi'nin 27.Gece olduğuna dair Rumuzat-ı Semaniye'de bir bahis var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının hangi gecesi olduğu açıkça bildirilmemiştir. Malûmdur ki Cenâb-ı Hak, içinde yaşadığımız imtihan dünyasında çok mühim şeyleri gizlemiştir. Üstad Hazretleri, bazı şeylerin bazı şeyler içinde gizlenmesinin hikmetinin, o şeyin diğer fertlerini de kıymetlendirmek olduğunu belirtir.

Diğer yandan bu geceyle ilgili Hz. Peygamber (asm.), bazı hadis-i şeriflerinde, bu gecenin Ramazanın son on veya yedi günündeki (21, 23, 25, 27) tek gecelerde aranılmasını emir buyurur. Ancak 27. gecesi ile ilgili hadîs-i şerifler, âlimlerin ekserisi tarafından büyük kabul görmüş ve bütün İslâm âlemi de bunu kabul etmiştir. Bu kabul ile alâkalı olarak Üstad Hazretleri, Şuâlar isimli eserinde şöyle der:

“Yarın (27.) gece Leyle-i Kadr olma ihtimali çok kuvvetli olmasından bir kısım müçtehidler, o geceye Leyle-i Kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da, madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor. İnşallah hakikî hükmünde kabule mazhar olur.”(1)

Bazı âlimler “Leyletü'l-Kadr” kelimesinin Kadir suresinde üç kez geçtiğini ve dokuz harf olduğu, üçünün toplamının da yirmi yedi olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bu tespiti Rumuzat-ı Semaniye'de bulamadık.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, Muhtelif Mektuplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...