Block title
Block content

"Rumuzat-i Semaniye" risalesinde genel olarak verilmek istenen mesaj kısaca nedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Dokuzuncu Mektub'un Sekizinci kısmı Rumuz-u Semaniye olarak da anılır. Diğer yandan aynı risalede yer alan Üçüncü ve Dördüncü Kısım ile Yirmi Sekizinci Mektub'un bazı parçaları içinde bulunduğundan, eserin genel ismi Yirmi Dokuzuncu Mektubun İkinci Makamı’dır.

Sekiz Remizden meydana gelen bu eserde, adından da anlaşılacağı gibi, Kur’ân-ı Kerim'deki bazı ayet-i kerimeler cifir ilmi çerçevesinde izah edilmekte, kelimelere, hattâ harflere varıncaya kadar gizli kalan ince mânâlar açıklanmaktadır. Üstad Hazretlerinin bu remizlerin temeli olarak âyetlerin doğrudan anlaşılan mânâlarıyla, cifir ilmi çerçevesinde yapılan yorumlar arasındaki uyumu gösterir. Bu uyum, cifir ilminin mühim bir düsturu, gizli ilimlerin ve Kur’ân-ı Kerim'de gizli olan bir kısım sırları açığa çıkaran mühim bir anahtarıdır. Her bir remizde her bir harfine kadar bütün Kur’ân-ı Kerim'in ne kadar muntazam, sırlı ve mânâlı olduğu gösterilir.

Rumuzât-ı Semaniye’de yer alan Birinci Remiz’in konusu Arapça olarak te’lif edilen İşâratü’l-İ’câz’dır. Altı küçük remizden oluşur.

İkinci ve Üçüncü Remiz, Kenzü’l-Arş duâsının mahiyeti ve nüktelerinden bahseder.

Dördüncü ve Altıncı Remizlerde Kevser sûresinin sırları cifir ilmi çerçevesinde ele alınır.

Beşinci Remiz, Nasr sûresinin sırları hakkındadır.

Yedinci Remiz, Kur’ân’ın mu’cize oluşu ve kudsî meziyetlerinden bahsederek, her sayfa ve sûresinde Allah lâfzı, Rab, Rahim, Rahmân, Kur’ân, Resûl kelimeleri ve harfleri rakamsal cetvellerle kayıt altına alınmıştır.

Sekizinci Remiz’de ise İhlâs, Felâk, Nâs ve Fâtiha sûrelerinin sırlarıyla, Kur’ân’ın mu’cizeliğine ışık tutan yönlerinden bahsedilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...