"Saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler..." Devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hazret-i Muaviye ve taraftarları ise, hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyeyi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler, siyaset âleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler."(1)

Hz. Muaviye (ra)’ın mensub olduğu Beni Ümeyye, Araplar içinde baskın ve köklü bir aşirettir. Aynı zamanda bu aşiret yıllarca Mekke toplumuna önderlik ve liderlik etmiş bir aşirettir. Dolayısı ile aşiretin gücü ve baskısı, aşiretin liderini belli vazifelere sevk etmiştir.

Ayrıca Hz. Muaviye (ra) çok başarılı bir idareci ve siyaset adamıdır. Öyle ki, Şam halkı ona gözü kapalı itaat edecek kadar bağlıdır.

Bu iki saik onu siyaseti ele almaya sevketmiş, hatta mecbur kılmıştır denilebilir. Bu nedenle, İslamiyeti siyaset ve saltanat kirleriyle takviye etme ihtiyacından dolayı, azimet ve takva esasları perdelenmeye, ruhsat ve fetva yolu açılmaya başladı. Emeviler buna mani olamadıkları gibi, bununla amel etme ihtiyacı hissettiler. Bu ise ilerleyen zamanlar için normal olsa da daha sahabilerin yaşadıkları bir zamanda ruhsatla amel etmeye başlamaları büyük bir hata hükmündedir. Oysa Hz. Ali (ra) ve taraftarları azimeti esas tutup siyasetlerini buna göre icra ettiler.

1) bk. Mektubat, On Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...