"Hazret-i Hüseyin, rabıta-i diniyeyi esas tutup, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, ta makam-ı şehadeti ihraz etmiş." Karşı safta Müslüman olarak ölenler şehit midir? İki taraf da şehit sayılır mı, ölçü tam olarak nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Cemel Vak’ası" tamamen ihlas, takva ve içtihad etrafında vuku bulan bir savaş olduğu için, iki taraf da şehittir. Ama daha sonraki savaşların ekserisi siyasi ve dünyevi mülahazalar ile yapıldığı için iki tarafın da şehit olması mümkün olmayabilir.

Bu savaşlarda bazen sadece bir taraf şehit olabilirken, bazen iki taraf da şehit olmayabilir. Şehitlikte temel ölçü ihlas ve samimiyetin yanında savaşın meşru ve din adına olmasıdır. Din düşmanlarına karşı yapılan harplerde ölen askerlerin şehit olması kuvvetle muhtemeldir.

Bunun dışında meşru bir müdafaa yaparken ölen de şehit olur.

Ebu Bekre Nüfey' İbni Haris es-Sekafî (ra.)'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de ölen de cehennemdedir."

Bunun üzerine ben: "Ya Resulallah! Öldürenin durumu belli, ama ölen niçin cehennemdedir?" diye sordum.

Resül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: "Çünkü o, arkadaşını öldürmek istiyordu." buyurdu.(1)

Bu hadis-i şerife göre, biri adam öldürmekten dolayı cehennemlik bir işi yapmıştır, diğeri ise, taammüden / kasden, cehenneme girmeyi gerektirecek adam öldürme işine, bilerek ve isteyerek teşebbüs ve azmetmiştir. İslam’a göre bu ikisi de suçtur, fakat bu iki suç eşit değildir. Buna göre, adam öldüren kimse / kâtilin cehennemde kalmasının süresi ile taammüden -katle teşebbüs ve azmetmek suçundan- cehenneme girenin kalacağı süre çok farklıdır. Biri -faraza- yirmi yıl yatarsa, öbürü altı ay veya bir yıl yatar.

1) bk. Buharî, İman 22, Diyat 2, Fiten 10; Müslim, Kasame 33, Fiten 14, 15. Ayrıca bk. Ebü Davüd, Fiten 5; Nesaî,Tahrîm 29, Kasame 7; İbniMace, Fiten 11.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Müslüman devletlerin birbirleriyle savaşmaları caiz midir; hangi tarafın askerleri şehit olur?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muhammed-said-akdağ


ALLAH ebeden razı olsun . Güç kuvvet versin istikamet üzere istihdam eylesin.   Şimdiye kadar vermiş olduğunuz onbinlerce  cevaplarınız ile Risale-i Nur dan çok istifade ediyoruz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...