"Risale-i Nur, dinsizliğin belini kırmış ve temel taşlarını târümar etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur kuvvetli ve mantıki iman dersleri ile bu zamanda milyonlarca insanın imanını kurtarıyor.

Risale-i Nurlar materyalist felsefeden beslenen dinsizlik akımlarının dine olan hücum ve itirazlarını iki kere iki dört eder kesinliğinde izah ve ispat ederek ve dinsizliğin belini kırarak, bu zararlı akımların İslam aleminde, özellikle de Anadolu'da yayılmasına engel olmuştur.

Ve yine Risale-i Nurlar dinsizliğin temel taşları olan "tesadüf, tabiat ve sebepler icat ediyor" fikirlerini Tabiat Risalesi, Haşir Risalesi, Ayetü'l-Kübra gibi risalelerle yerle bir ederek dinsizliğin temel taşlarını târümar etmiştir.

Risale-i Nuru bu denli etkili ve güçlü kılan, iman hakikatlerini bu zamanın anlayacağı bir dilden anlatmasıdır. Bu zamanın dili ise hissiyat ve kalpten ziyade akıl, mantık ve felsefedir. Ama Risale-i Nur iman hakikatlerini izah ve ispat ederken hem aklı ve mantığı hem de duygu ve kalbi esas alıyor. Üstadımız;

"Tesadüf, şirk ve tabiattan teşekkül eden fesat şebekesinin âlem-i İslâm'dan nefiy ve ihracına Risale-i Nurca verilen karar infaz edilmiştir."(1)

diyerek, bu işin ilelebed İslam aleminden ihraç edildiğini bütün dünyaya ilan etmiştir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Zerre.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...