"Sedd-i Zülkarneyn, Ye'cûc ve Me'cûc gibi tarihi hadiseler külli bir hakikatın ucudur." deniyor. Orada anlatılan hadiseler her döneme mesaj mı veriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinattaki "sünnetullah" dediğimiz kanunlar çok geniş ve külli olduğundan, bütünüyle anlaşılması mümkün değildir.

Mesela, rızıklandırma kanunu, o derece külliyetli ve geniş ki, bütün kâinatı bir sofra hükmüne getirmiştir. Bir cüzünü ve parçasını anlamadan, umumuna intikal etmek mümkün değildir. Onun için insan önce kendi sofrasına ve midesine, sonra ailesine bakar, onların da aynı kanunla beslendiğini görür. Sonra mahalleye, şehre, ülkeye ve nihayet tüm dünyadaki canlılara bakar hepsinin aynı kanunla beslendiğini görür.

İşte bu külli kanunun ucu, insanın küçük midesidir. Şayet bu küçük mide olmasa, insan bu külli rızık ve beslenme kanununu hiçbir zaman idrak edemezdi. Onun için bu tür kanunlar Kur’an’a bir prensip olarak konulmuş ki, herkes rahatlıkla meseleyi idrak etsin ve ibret alsın. Zira insanların ekserisi anlayış bakımından avamdır. Avama da külli ve derin hakikatler olduğu gibi aktarılmaz.

Rızık misalinde olduğu gibi, içtimai hadiselerin de ince, derin, geniş, anlaşılması ve ihatası zor kanunları Kur’an, bazı tarihi hâdiseleri cüz’i misallerle avamın aklına yaklaştırıyor ve o şekilde ders veriyor.

İşte, Kur’an'ın taze ve her çağa hitap etmesinin ardında yatan sebeplerden biri de budur. Seddi Zülkarneyn, Ye'cûc ve Me'cûc gibi hadiseler kâinatta işlemekte olan mübareze, yani çarpışmak kanununun, iman ile küfrün, mazlum ile zalimin çarpışmasının ve mücadelesinin iki numunesi ve misalidir.

Evet, insanın en küçük dairesi olan kalpten tutun, ta en büyük dairesi olan semavata kadar mübareze ve mücahede kanunu işlemekte ve devam etmektedir. Kur’ân, bu külli ve umumi kanunun cüz’i bir ucunu aklın nazarına vererek, bize ikaz ve ihtarda bulunuyor ve ders veriyor.

Her asır geçmiş hadiselerden ibret almalı ve ders çıkarmalıdır. Yoksa basit ve cüz’i bir hadise nazarıyla bakanlar külli kanunlara intikal edemez ve gerekli dersi almazlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...