"Sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimendifer, ehl-i sefahet ve dünya için yalancı bir cennet getirir; biçare ehl-i diyanet ve ehl-i İslâm için, medeniyet elinde cehennem zebanîsi gibi tehlike getirir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Osmanlı'nın yıkılmasında ve İslam dünyasının fakir ve zayıf duruma düşmesinde, Batı medeniyetinin elindeki teknik imkanlar büyük rol oynamıştır. Bu teknik imkanlar sayesinde, azgın ve sapkın Batı emperyalizmi, dünyaya ve özellikle de İslam alemine ağır darbeler indirmiştir. Bu darbelerin en önemli araç ve vasıtaları tank, top, tren gibi vasıtalardır. Bu vasıtalar onlar için dünyada yalancı bir cennet olurken, İslam alemi için yalancı bir cehennem haleti yaşatmıştır.

Osmanlı'nın yıkılmasında demir yolları ve trenlerin payı büyüktür. Batı medeniyeti, sömürgeci askeri gücünü, o zamanların en modern araçlarından olan trenler vasıtası ile yapmıştır. Tren, onların dünya refahına vasıta olurken, bizim de işgal ve zulümlere maruz kalmamıza sebebiyet vermiştir.

Tabi burada tren bir araçtır, kullanıldığı amaca göre şekillenir; şayet adaletin dağıtılmasında kullanılsa idi, bu kez tersi bir hüküm alırdı. Teknik hayırda kullanılırsa büyük bir nimet iken, şer ve zulümde kullanılır ise büyük bir nikmet ve azap vasıtası olur. Burada bu noktaya işaret ediliyor, yoksa trenin zatına bir tahkir söz konusu değildir.

Aynı tren; deccalin yalancı bir makamı, müminlerin ise bir sürgün ve baskı aracıdır. Yani deccal memleketi trenin lüks döşenmiş yerinde dolaşırken, mehdi de sürgünlere bu araç ya da buna benzer vasıtalarla gönderilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...