"Tarik-i gayr-ı meşru ile bir maksadı takip eden, galiben maksudunun zıddıyla ceza görür. Avrupa muhabbeti gibi gayr-ı meşru muhabbetin âkıbetinin mükâfâtı, mahbubun gaddârâne adâvetidir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tarik-i gayr-ı meşru ile bir maksadı takip eden, galiben maksudunun zıddıyla ceza görür.”(1)

Kısa meali: Amaç ve hedefine meşru ve helal olmayan yollarla varmaya çalışanlar, genellikle arzusunun aksi ile karşılık görürler.

“Avrupa muhabbeti gibi gayr-ı meşru muhabbetin âkıbetinin mükâfâtı, mahbubun gaddârâne adâvetidir."(2)

Örnek: Avrupa’nın insanlığı sapkınlığa sevk eden sefih medeniyetine duyulan sevginin karşılığı zulüm, sömürü, kibir ve düşmanlıktır.

Asya münafıkları Avrupa’nın bozuk medeniyetine aşıklar, ama Avrupa devletleri bu aşka hep tokatla, zulümle düşmanlıkla karşılık vermişler.

Avrupa’nın ulaşmış olduğu maddi terakkiye, yine onların bozuk ve sefih medeniyetini severek tabi olarak ulaşamayız.

Amaç maddeten terakki etmek, takip edilen yol Batı medeniyetini bir bütün halinde taklit etmek, sonuç ise Batı'nın düşmanlığı ve bizi ezmesidir.

Oysa meşru olan yol "İyisini al, kötüsünü terk et." olmalıdır. Yani Avrupa’nın müspet ve olumlu taraflarını almalı, menfi ve olumsuz taraflarını da terk etmeliyiz.

Haram bir yolla müspet bir neticeye varılamaz.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 44.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...