"Ve bu kuvvetlere yardım etmek için ecanib içine ihtilâl veren ve medeniyetleri ihtiyarlandıran mesâvî-i medeniyetin mehasinine galebesidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Beşincisi: Bu zamanda maddeten terakkiye mütevakkıf olan i’lâ-yı kelimetullah, İslâmiyetin emriyle ve zamanın ilcââtıyla ve fakr-ı şedidin icbarı ile ve her arzuyu öldüren ye’sin ölmesiyle hayat bulan ümit ile mücehhez olan arzu-yu medeniyet ve meyl-i teceddüttür. Ve bu kuvvetlere yardım etmek için ecanib içine ihtilâl veren ve medeniyetleri ihtiyarlandıran mesâvî-i medeniyetin mehasinine galebesidir. Ve sa’yin sefahete adem-i kifayetidir.”(1)

İslam’ın Batı medeniyetine galip gelmesi hem İslam’ın emri, hem zamanın gereği hem fakirliğin baskısı, hem ümitsizlik hastalığının ölmesi ve ümidin yeşermesi, hem yenilenme isteği hem de medeniyet arzusunun bir gereğidir. Bu kadar dinamik ve canlı faktörler bir gün İslam beldelerini Batı'ya galip getirecektir.

Bu dinamik ve canlı kuvvetlere bir de Batı medeniyetinin günahlarının sevaplarına galip gelmesinden ortaya çıkan yıpranma ve yaşlanma eklenince, artık İslam’ın yakın bir gelecekte galibiyeti mukadderdir.

Ayrıca Batı medeniyeti ürettiğinden fazla tüketen, çalıştığından daha fazla günah işleyen bir medeniyet olduğu için ölmesi yakındır.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale (Unsuru'l-Hakikat), Dokuzuncu Mukaddeme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...