"Şimendifer, âlem-i İslam’ı esaret altına almıştır. Kâfirler onunla İslam’ı mağlup etmiştir." cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şimendifer, burada teknolojik inkişafın temsili bir ifadesidir. Yoksa sadece tren ile İslam âlemi mağlup edilmiş manasında değildir. Üstad'ın dönemlerinde teknolojinin en bedihi nişanesi tren ve tayyare idi. Şimdilerdeki bilgisayar gibi.

O dönemlerde İslam âlemi çeşitli sebeplerden dolayı teknolojik olarak geride kalmışlığın bedelini mağlubiyet ile ödedi. Avrupa ise teknolojik olarak ilerlemesinin mükâfatını galibiyet olarak gördü.

Teknolojinin en büyük faydası ulaşım ve iletişim alanında olmuştur. Avrupa ülkeleri ulaşım vasıtaları sayesinde ağır top ve tüfeklerini taşıyarak, maddeten zayıf olan ülkeleri esaret altına almayı başarmıştır. Bu vasıtalar kimde ise, harpte teknik üstünlük de ondadır.

Üstad bu manaları topluca ifade etmek için “Şimendifer âlem-i İslamı esareti altına almıştır, kâfirler onunla İslam’ı mağlup etmiştir.” demektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

EnesKanaat
Prof. Dr. Oral Sander'in "Siyasi Tarih İlkçağlar'dan 1918'e" isimli kitabında demiryolunun, 1870 sonrasında yaşamın her alanını etkilediği gibi, siyâsal ve ekonomik bakımdan güçlü merkezi devletlerin de kurulmasını sağladığı belirtilmektedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...