"Şimendifer; âlem-i İslâmı esaret altına almıştır. Kâfirler onunla İslâmı mağlûp etmiştir." cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şimendifer, burada teknolojik gelişmişliği simgeleyen bir semboldür. Yoksa sadece tren ile İslam alemi mağlup edilmiş anlamında değildir. Üstad'ın dönemlerinde teknolojinin en belirgin simgesi tren ve tayyare idi. Şimdilerdeki bilgisayar gibi.

O dönemlerde İslam alemi çeşitli sebeplerden dolayı teknolojik olarak geride kalmışlığın bedelini mağlubiyet ile ödedi. Avrupa ise teknolojik olarak ilerlemesinin mükafatını galibiyet olarak gördü.

Teknolojinin en büyük faydası ulaşım ve iletişim alanında olmuştur. Avrupa ülkeleri ulaşım araçları sayesinde ağır top ve tüfeklerini taşıyarak, zayıf olan ülkeleri sömürüsü altına almayı başarmıştır. Malum, harpte en önemli unsur ulaşım ve iletişimi içeren enformasyondur. Bu araçlar kimde ise, harpte teknik üstünlük de ondadır.

Üstat bu manaları topluca ifade etmek için “Şemendifer âlem-i İslami esareti altına almıştır, kafirler onunla İslamı mağlup etmiştir.” demektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Eneskanaat
Prof. Dr. Oral Sander'in "Siyasi Tarih İlkçağlar'dan 1918'e" isimli kitabında demiryolunun, 1870 sonrasında yaşamın her alanını etkilediği gibi, siyâsal ve ekonomik bakımdan güçlü merkezi devletlerin de kurulmasını sağladığı belirtilmektedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...