Sekizinci Söz'ün başındaki ayet ile Sekizinci Söz arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dersin başında şu iki âyet-i kerîme yer almaktadır:

“Allah Teâlâ ki, O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Hayy O'dur (Hayatı ezelî ve ebedî olan ve bütün varlıklara hayat veren O'dur). Kayyum O'dur (Bizzat kâim olan O'dur. Varlığı sonsuza kadar devam eder, bütün varlıklar O'nunla ayakta durur ve varlıkları O'nunla devam eder).” (Bakara, 2/255)

“Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslâm dinidir.” (Âl-i İmran, 3/19)

Bu Sekizinci Söz şu cümle ile başlıyor:

"Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ve eğer din-i hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahlûk olduğunu ve şu âlemin tılsımını açan, ruh-u beşerîyi zulümâttan kurtaran 'Yâ Allah ve Lâ ilâhe illâllah' olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle: ..." (1)

Bu giriş paragrafı; hem konunun bir özetidir hem de âyetlerle olan münasebeti gösterir.

Birinci ayette tevhidin en âzam makamı ifade ediliyor ve insanın her anında tevhide ne derece muhtaç olduğu nazara veriliyor. Böyle bir tevhide inanmayan birisi için, hayatın ne kadar mânasız olduğu dikkatlere sunuluyor.

Dersin devamında yer alan temsil de bu hakikati harika bir şekilde izah ediyor. Tevhid inancının insana nasıl bir saadet bahşettiği, inanmayan kişinin de nasıl elim bir vaziyete düştüğü ifade ediliyor. Dolayısı ile Sekizinci Söz "Ayetü’l-Kürsi"nin manevî bir tefsiri mahiyetindedir.

"Ve şu âlemin tılsımını açan, ruh-u beşerîyi zulümâttan kurtaran 'Yâ Allah ve Lâ ilâhe illâllah' olduğunu anlamak istersen..." cümlesi de bu mânayı teyit ediyor.

“Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslâm dinidir.” ayeti bu paragrafın şu cümleleri ile alâkalıdır:

“Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer din-i hak olmazsa, ...”

Yani insanı her iki cihanda da saadete götürecek yegâne çare ve yol, din-i hak olan İslâm’dır.

(1) bk. Sözler, Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...