Block title
Block content

Sekizinci Söz'ün başındaki ayet ile Sekizinci Söz arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ve eğer din-i hak olmazsa dünya bir zindan olması; ve dinsiz insan en bedbaht mahlûk olduğunu; ve şu âlemin tılsımını açan, ruh-u beşerîyi zulümâttan kurtaran 'Yâ Allah ve Lâ ilâhe illâllah' olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle:.." (1)

“Allah Teâlâ ki, Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Hayy Odur (Hayatı ezelî ve ebedî olan ve bütün varlıklara hayat veren Odur). Kayyum Odur (Bizzat kâim olan Odur. Varlığı sonsuza kadar devam eder, bütün varlıklar Onunla ayakta durur ve varlıkları Onunla devam eder).” (Bakara, 2/255)

“Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslâm dinidir.” (Âl-i İmran,  3/19)

Sekizinci Söz'ün giriş paragrafı; hem konunun bir özeti, hem de ayetlerle olan ilişkiyi gösteren bir paragraftır. "Kürsi ayeti"nde tevhidin en azam makamı ifade ediliyor ve insanın her anında ve her aşamasında bu azam tevhide nasıl muhtaç olduğuna karine var.

Böyle bir tevhide inanmayan birisi için, hayat ne kadar anlamsız ve sıkıcıdır denilmek isteniyor ki; zaten Sekizinci Söz'deki temsilde bu çok güzel bir şekilde tasvir ediliyor. Yani tevhidin insana kazandırdıkları ile tevhitsizliğin insana kaybettirdikleri işleniyor. Dolayısı ile Sekizinci Söz "Kürsi ayeti"nin derin ve latif bir tefsiri niteliğinde.

"Ve şu âlemin tılsımını açan, ruh-u beşerîyi zulümâttan kurtaran 'Yâ Allah ve Lâ ilâhe illâllah' olduğunu anlamak istersen,.."

cümlesi de bu manayı teyit ediyor.

“Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslâm dinidir.”

ayeti de bu paragrafın şu cümleleri ile ilgilidir:

Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ve eğer din-i hak olmazsa,...”

Yani insanı her iki cihanda da saadete götürecek yegane sistem ve din; İslam ve onun mesajlarıdır.

(1) bk. Sözler, Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Paylaş

BENZER SORULAR

Yükleniyor...