"Selef ve halef, asırlar üzerinde birbirine bakıp mabeynlerinde bir encümen-i şûra teşkil edeceklerdir. İhtiyar babalar, sâkitane ve sitayişkârane dinleyeceklerdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Acaba kâinatta, şu meclis-i âli-i İslâm, şu sergerdan küre şehrinde bir intizamı daha bulamayacak mıdır?"

"C - İman ederim ki, umum âlem-i İslâm, millet-i insaniyede ve Âdem kavminde bir meclis-i meb'usan-ı mukaddese hükmüne geçecektir. Selef ve halef, asırlar üzerinde birbirine bakıp mabeynlerinde bir encümen-i şûra teşkil edeceklerdir. Fakat birinci kısım olan ihtiyar babalar, sâkitane ve sitayişkârane dinleyeceklerdir."(1)

Soruda, "Asrı-ı saadetten başlayıp, günümüze kadar gelen İslam alimlerinin, kolektif aklı ve hükümleri, şu dünya üzerinde yeniden bir hüküm ve intizam kuramayacaklar mı?" diye soruluyor.

Asra ümit ve sabır aşılayan Üstad Hazretleri de cevaben; "İslam alemi inşallah ileride ta Asr-ı saadeti de içine alan, geniş ve dağınık bir meclis halini alıp, yeniden dünyaya hükmedecek ve İslam’ın intizamını sağlayacaktır." diye müjde veriyor. Evet, halef ve istikbal, dal ve budaklar; selef ve mazi ise; bu dal ve budakların kökü mesabesindedir. Asr-ı saadet kök, ondan sonrakiler de bu kökten uruc eden dal ve budaklardır.

“Fakat birinci kısım olan ihtiyar babalar, sâkitane ve sitayişkârane dinleyeceklerdir.” Yani selef-i salihin sözünü demiş, sükut ile dinlemeye çekilmiştir. Halef ise, bu sözleri kendine rehber ve esas ittihaz edip, onların da gözlerini kamaştıracak derecede muvaffakiyet ve muzafferiyet kazanacak ve halefi kendilerinden memnun bırakacaklardır. Onların kal ve fiil ile yaptıkları güzel izahları, halef kabirlerinden şükür içerisinde karşılayacaklardır.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...