"Senin kelâmın böyle midir?" Allah buyurdu: "Ben bütün lisanların kuvvetine mâlikim." Burada dillerin kuvvetini nasıl anlayabiliriz? Dillerin çeşitleri denmiyor mesela...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Aynen öyle de Kur'ân-ı Hakîm, ehl-i şuura imamdır, cin ve inse mürşiddir, ehl-i kemâle rehberdir, ehl-i hakikate muallimdir. Öyleyse, beşerin muhaverâtı ve üslûbu tarzında olmak, zarurî ve kat'îdir. Çünkü, cin ve ins münâcâtını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesâilini onun lisanıyla zikrediyor, edeb-i muaşereti ondan taallüm ediyor ve hâkezâ, herkes onu merci yapıyor."

"Öyleyse, eğer Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâmın Tûr-i Sina'da işittiği kelâmullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hazret-i Mûsâ Aleyhisselâm gibi bir ulül'azm, ancak birkaç kelâmı işitmeye tahammül etmiştir. Mûsâ Aleyhisselâm demiş: اَهٰكَذَا كَلاَمُكَ؟ قَالَ اللهُ: لِى قُوَّةُ جَمِيعِ اْلاَلْسِنَةِ ["'Senin kelâmın böyle midir?' Allah buyurdu: 'Ben bütün lisanların kuvvetine mâlikim.'" (Süyûtî, ed-Dürrü'l-Mensûr, 3:536)](1)

Hadisteki "Ben bütün lisanların kuvvetine mâlikim." ifadesinde, Allah, "her dilden bir mucize yaratabilirim" diyor.

Hz. Musa (as)’in mazhar olmuş olduğu kelamullah, insanı aciz bırakan bir mucizevi güce sahip olduğu gibi, Allah insanların kendi aralarında kullanmış olduğu bütün dillerin de inceliklerine sahiptir. Ve bu dillerden de insanın taklit edemeyeceği mucizeler yaratır ve yaratmıştır. Nitekim Kur’an da Arapça dilinde indirilmiş ilahi bir mucizedir, Allah’ın gücünü gösteren bir numunedir.

Şayet Allah Kur’an’ı başka bir dilde indirmiş olsa idi, yine taklidi kabil olmayan bir mucize olacaktı. Ki bu da Allah’ın diller üstündeki kuvvet ve gücünü gösteren serlevhadır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Birinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...