"Bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler Onun mühürleridir, sikkeleridir." Neden böyle olmak zorunda?

Soru Detayı

- Mesela Ankara'daki nakışlı bir çiçek Amerika'da gözüküyorsa, bir insan o nakışlı çiçeği Ankara'dan alıp Amerikaya ekip çoğaltmış olamaz mı? 
- Neden Ankaradaki çiçek ve Amerika'daki çiçek bağlantılı. O çiçek tesadüfen yaratılıpta insanlar tarafından Amerikaya götürülmüş olamaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir bahar mevsiminde, garibâne, mütefekkirâne seyahate gidiyordum. Bir tepeciğin eteğinden geçerken, parlak bir sarıçiçek nazarıma ilişti. Eskiden vatanımda ve sair memleketlerde gördüğüm o cins sarıçiçekleri derhatır ettirdi. Şöyle bir mânâ kalbe geldi ki:"

"Bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler Onun mühürleridir, sikkeleridir."(1)

Harika bir sanat eserinin yapılması bir ustayı gerektirirken, o sanat eserinin bütün benzerleri de ustanın bir olduğunu gösterir. Bu sanat eserinin patenti kimin ise, dünyada üretilen bütün o malların ve eserlerin ustası ve sahibi birdir. Dolayısıyla bir çiçeğin şifrelerini tohumunda yazan bir ustanın olması zaruri ve vacib olduğu gibi, bu sonsuz ilme sahip zatın elinde bulunan patentli eserin bütün kopyalarının sahibinin aynı zat olması şarttır. Bir malı Ankara'da üretmeye başlayan birisi, daha sonra Amerika'da da çoğaltabilir. Bu mal nerede görülürse, onun sahibinin tek ve bir olduğu işi bilenlerce hemen anlaşılır.

Çiçeğin büyüyüp gelişebilmesi için hava lazım, su lazım, güneş lazım, toprak lazım hatta komple kainatın bir fabrika gibi düzenli ve ahenkli bir şekilde çalışması gerekiyor. Çiçek için gerekli olan bu alt yapıyı elinde tutamayan, o çiçeğin yaratıcısı olduğunu iddia edemez. Bütün kainatı elinde tutabilmek için de sonsuz bir ilim, irade ve kudret gerekiyor. Bu durumda çiçek ile kainat, sanat bakımından eşit bir değere ve zorluğa sahip oluyor.

Çiçeklerin yeryüzünde aynı alt yapı ile yaratılması yeryüzündeki bütün çiçeklerin bir elden çıktığını gösteriyor. Bir çiçeği yaratmak kainatı yaratmak kadar değerli ve zor (insan açısından) bir durumdur. O halde dünya üzerinde farklı bölgelerde benzer çiçeklerin olması ancak o çiçeği yaratan Zatın birliğine işaret eder.

Çiçeği ekmek çiçeği yaratmak anlamına gelmiyor. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi çiçeğin genetik yapısını tohuma programlayan, güneşi, havayı, suyu, toprağı onun hizmetine sunan kim ise çiçeği yaratanda da O dur. Ekmek işlemi basit bir şart ve fiziki bir kanun oluyor. Esas olan çiçeğin tohum içinden çıkıp müthiş bir beslenme ve gelişme işlemleri ile çiçek halini almasıdır. Çiçeği Amerika’ya götürüp ekmek önemsiz basit bir işlemdir.

Çiçek gittiği yeri Allah adına zaptediyor, yani "Beni kim büyütüp geliştiriyorsa, buraların sahibi O'dur." diyor.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Dokuzuncu Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

k.toprak

Mükemmel cevap Allah razı olsun 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...