"Senin mazi ve müstakbel ve nesil ve aslın ve anâsırının menbalarını ve rızkının madenlerini bilecek, tanıyacak, yüz dâhi kadar bir akıl vermek lâzım geliyor." Örneklerle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mazi, varlığın ilk yaratılışından şimdiki zamana kadar geçen süreyi ifade ediyor. Mesela ben şu an kırk iki yaşındayım, mazim daha önce yaşamış olduğum kırk iki seneyi ifade eder.

İstikbal ise, varlığın son aşamasına kadarki süredir. Yetmiş yaşına kadar yaşayacağım düşünülürse, kalan yirmi sekiz yıl istikbalim oluyor.

Beni yoktan var eden sebep, benim bütün geçmiş ve geleceğimi görüp ona göre bir plan ve program yapması gerekir. Geçmişimi ve geleceğimi bilmeyen bir sebep bana yaratıcı olamaz.

Çünkü beni yaratan sebep daha ilk var edilme sürecinde bana öyle bir program tayin etmiş ki, bu program hem başlangıcımı hem sonumu içine alıyor.

Nesil ve asıldan maksat, benim soyumun geçmiş ve geleceğe zincirleme gitmesidir. Dedemin dedesi onun dedesi, oğlumun oğlu onun oğlu şeklinde zincirleme gidiyor. Bana sahip olabilmek için bütün bu geçmiş ve gelecek silsileye de sahip olmak gerekiyor. Yani dedemi başka bir sebep beni başka bir sebep yaratmıyor, öyle bir sebep var ki benim geçmiş ve gelecek nesillerime bütünüyle hükmediyor. Çünkü dedem ile benim aramda, sanat ve eser açısından müthiş bir benzeşme ve muazzam bir sanat birliği var.

Bu durum diğer bitki ve hayvanlar açısından da geçerlidir. Yani kainatta her şey üstünde bir tevhit mührü bulunuyor.

Anâsır ve memba yaratmaya ve hayata malzeme olan unsurlar demektir. Hava, toprak, su, ateş, elementler vesaire hepsi kainatta hayatı yaratan sebep için bir argüman bir malzemedir. Ve bunlara hükmedemeyen yaratıcılık iddia edemez. Çünkü bir sineğe hayat verebilmek için güneşin ısı ve ışığı, toprağın minareli, suyun bereketi gerekiyor. Bunlara sahip ve hakim olamayan sineğe de hakim olamaz.

Bu temel unsurlar aynı zamanda rızka da kaynaklık ediyorlar. Hava, toprak, su ve güneş olmadan rızık da olmaz, rızık yoksa hayat da yok demektir.

Yani bir canlıya can verebilmek için, kainatın bütünü ile avcunun içinde olması gerekiyor; yoksa can vermek mümkün değildir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

isahalim

Beni yoktan var eden sebep, benim bütün geçmiş ve geleceğimi (yani en baştan bütün hayatımı) görüp ona göre bir plan ve program yapması gerekir, demişsiniz. Bunu temellendirir misiniz? Ben elbette bunun böyle olduğuna inanıyorum, ama bu iddiayı ortaya koyunca, ona makul bir izah getirmek icap eder, Nur'un ikna yolunun bir gereği olarak. Kaç sene ve nasıl ömür süreceğimi Allah'ın bilmiyor olmasının imkansız olduğunu nasıl delillendiriyoruz? Bu kısımda Üstad zannedersem delillendirilmiş, ama tafsilat verilmediği için ben anlayamadım sanırım.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Bir mühendis tasarladığı bir ürünün her aşamasını daha önceden planlamasa (ki plan bilmeyi gerektirir) kara düzen yapsa sonuca asla ulaşamaz.  Tabiri caiz ise Allah'ta  kainatı ve içindekileri plansız bilmeden rastgele yapmıyor o ezeli ilmi ile her şeyi biliyor görüyor planlıyor sonra icat ediyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...