"Kader Programı" ne demektir?

Soru Detayı

- Bütün insanlar ve diğer canlılar bu program dâhilinde mi hayatlarını sürdürmektedirler?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İncir çekirdeği incir ağacını içinde taşıyan nasıl bir plan ve program ise, aynı şekilde kader de bütün mevcudatın her halini ve adımını tanzim edip düzenleyen bir ilahi plan ve programdır.

Her şeyin, biri manevî, diğeri ise maddî olmak üzere iki sureti ve yüzü vardır. Manevî sureti, kaderde takdir edilmiş olan plan ve programdır. Eşyanın bu yüzüne ve cephesine ne yazılmış ve ne takdir edilmiş ise, işler ona göre yaratılıyor. Bu yüzde hükmeden, Allah’ın ezelî ilmidir. İlim sıfatı mühendis gibi çizer, plan ve program yapar, eşya da bu plan ve programa göre oluşur.

Eşyanın ikinci yüzü olan maddî sureti ise, kader ve ilimle çizilen plan ve programın, kudret sıfatı ile hayata ve harice tatbik edilişidir. Kudret sıfatı kaderde ne yazılmış ise ona göre işler, ona göre tatbik eder. Yani kader, eşyanın mistarı, yani çizeni ve planlayıcısı; kudret ise mastarı, yani çizilen ve planlanan şeyleri uygulayan ve fiiliyata geçirenidir.

Kader, eşyanın manevî suretinde; kudret ise, eşyanın maddî suretinde hâkimdir.

Kader, mühendis gibi eşyanın manevî suretinde planını yapar. Kudret ise, eşyanın maddî suretinde, usta gibi, o plan ve projeyi tatbik edip, hayata geçirir.

Bir binanın mühendis tarafından çizilen projesi, kadere; o projenin, bina olarak vücut bulması ise, kudretin yaratmasına misaldir.

İnsanın iman ve küfür, hayır ve şer, iyilik ve kötülük gibi şeyleri tercih etmesinin dışındaki her şey, kaderin plan ve programına uymak mecburiyetindedir. Zaten buna ızdırari kader denilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...