"Serçe kuşunun ve kuddüs kuşunun ve güvercinlerin garip bir tarzda odama gelmeleri" kuşların tevafuku konusunu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bu mektupta Risale-i Nur'un ve onun talebelerinin mazhar oldukları tevafuk ve ikramlara işaret ediyor ki, bu bir makbuliyet alametidir. Özellikle de tevafuk, şayet çok çeşitli tarzlarda ve ayrı ayrı yönlerle birbirini takviye edecek şekilde olursa, bu kesin ve açık bir derecede o şeyin makbul olduğunu gösterir. Risale-i Nur hizmetinde tevafuk o kadar yoğun bir şekilde tezahür etmiş ki, âdeta keramet seviyesine ulaşmış.

Kuşlar meselesi bu tevafuka güzel bir örnektir. İnsanların yapmış olduğu mekanik kuşlar, maddeci ve dinsiz zihniyetin elinde bir silah olduğu için, bu mekanik kuşlar, yani uçaklar insanlığa, hatta havayı paylaştıkları kuşlara büyük bir zarar ve tehdit oluşturuyorlar. Risale-i Nur ise iman hizmeti ile o mekanik kuşları insanlığın hayrına çevirip, insanlığa kan kusturmak yerine, onlara hizmet etmeyi netice verdireceği için, kuşlar manen Risale-i Nur hizmeti ile ilgili ve alakadardırlar. Bu sebeple Risale-i Nur'un yazılması ve neşri hengamında, kuşlar makbuliyet ve sevinç belirtileri gösteriyorlar denilerek, ince ve latif bir nükte beyan ediliyor.

"İşte, hapisten sonra yazılan bir kısım mektuplarımız hem makbul, hem çok ehemmiyetli, hem bu zamanda halk onlara çok muhtaç olduğuna bir emare olarak, yazdığımız zaman, hilâf-ı âdet bir tarzda, serçe kuşunun ve kuddüs kuşunun ve güvercinlerin garip bir tarzda odama gelmeleri ve birbirine tevafuk etmesi ve Milâs’ta ehemmiyetli bir kardeşimiz Halil İbrahim’in, kuddüs kuşu bahsi bulunan mektubu aldıkları zaman, aynen, hilâf-ı âdet, kilitli bir odasını açarken, kuddüs kuşu oda içerisinde uçmaya çalışması, hem içinde bulunan mektubu, hem bizim kuşlarımıza tevafuku; ve Medrese-i Nuriyedeki şakirtlerin o mektuplarımızı okumak zamanında iki çekirge mektubun başına gelip dinlemeleri sabık kuşlarda tevafukatına, bu küçük kuşlar dahi hem tasdik, hem tevafuk ettikleri gibi; İnebolu’daki sadık kardeşlerimizin imzalarıyla; yine mektubumuzu gecede okudukları zaman, gayet heyecanlı bir tarzda bir gece kuşu onları korkutup, pencereye el atıp iki kanadıyla pencereyi döğerek lisan-ı hal ile 'Ben de o mektupla alâkadarım, bizi alâkasız zannetmeyiniz.' diye yine sabık aynı meseleye ve sabık kuşların alâkadarlıklarına, büyük kuş da tam tevafuk ve tasdik ediyor."(1)

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 52. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...