52

İçerikler


  1. "Hem lisan-ı hal, hem lisan-ı kal ile ve başka tezahüratlarla sorulan bir suale cevaptır." Bu tarz sualler nasıl olabilir, izah eder misiniz?

  2. "Amel-i uhrevî ile dünyevî maksatlar, zevkler aranılmaz; aranılsa, sırr-ı ihlâsı bozar." İzah eder misiniz?

  3. "Risale-i Nur’un şakirtleri, şahsı için keramet ve keşfiyatlar istememek, peşinde koşmamak lâzım ve elzemdir." cümlesini öncesi ile birlikte izah eder misiniz?

  4. "Gerçi çok muhtacız ve âhirette de çok böyle kerpiçlerimiz var; fakat fâni bir surette bu zayi olmasın, o kasrımızdan bir kerpiç noksan olmasın. Dua et, yerine gitsin; bize lâzım değil." Bu ifadeler Nahl, 16/96 ile ilgili mi?

  5. "Serçe kuşunun ve kuddüs kuşunun ve güvercinlerin garip bir tarzda odama gelmeleri" kuşların tevafuku konusunu açar mısınız?

  6. "Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır." müjdesinin kapsamına neler girer, tefekkür neden önemli?

  7. "Üç sahifelik Arabiyyü'l-ibare okuyorum. Vakit bulamıyorum, kendi kalemimle size yazayım..." Üstad'ın bahsettiği dua hangisidir?

  8. "Risale-i Nur’un kahramanlarından baba-oğulun meşrepleri ayrı ayrı olduğundan, birbiriyle tam imtizaç edemediklerinden endişe ediyorum." İzah eder misiniz; meşrep meselesi nedir ki mezc olamamışlar?

  9. "Baba ne kadar haksız da olsa, oğul, onun rızasını tahsil etmeye mecburdur. Oğul da ne kadar serkeş de olsa, baba, şefkat-ı fıtriyesini ona karşı esirgemez ve esirgememeli." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...