"Şeref ve ganimet o cemaate taksim... Seyyiat ve tahribat ve zayiat ise, reisinin tedbirsizliğine ve kusurlarına verilir." Neden?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hasenat vücudî iken, seyyiat ademîdir. Hasenatın teşekkülünde bir ekip çalışır, ama bir günah ya da hata şahsîdir. Öyle ise bir cemaatin işi olan hasenatı, tek bir kişiye mal etmek, o cemaatin bütün fertlerine bir zulümdür. Lakin bir cemaat mensubunun yapmış olduğu hata şahsına aittir ve onu bağlar. Onun hatası bütün cemaate mal edilemez, edilse zulüm olur.

Mesela, Kurtuluş Savaşı bütün Anadolu insanının müşterek ve büyük bir mücadelesinin zaferidir. Bu mücadeleyi yöneten komutan ya da komutanlar, bu zaferde sadece bir ferttir. Şimdi Milli Mücadele neticesinde kazanılan bu büyük zaferi kalkıp bu komutanlardan birisine tevdi edip, diğer insanların ve askerlerin mücadelesini ve hissesini görmezden gelmek zulüm olur. O komutan; “zafer benim eserimdir”, diyemez. Çünkü zafer umumî bir muvaffakiyettir. Mücadele esnasındaki kusur, noksanlık ve ihmal ise, komutana aittir.

Nitekim muvaffakiyet elde eden bütün sporculara prim verilirken, başarısızlıkta teknik direktörün vazifesine son verilir. Yani muvaffakiyet herkese taksim edilir ve olması gereken de budur.

Hayır ve hasenat, bir binayı yüz ustanın yüz günde yapması gibidir. Bu yüzden, hayır varlık sınıfındandır. Şer ise yüz günde yüz ustanın yapmış olduğu bir binayı, bir haylaz çocuğun bir anda yıkması gibidir ki, bu yüzden şer yokluk sınıfındandır. Yani hayır vucudîdir, müsbettir; şer ise menfidir, ademîdir ve yok hükmündedir.

Hayır, bir bahçenin yeşermesidir. Ki, bahçenin yeşermesi için binlerce sebebin varlığı gerekir. Şer ise bahçenin kuruması gibidir ki, çeşmeyi kapamak kâfidir. Bahçeyi kurutan adamın şerri büyük iken, bahçenin yeşermesinde o adamın hissesi sadece çeşmenin vanasını çevirmek olduğu için, hayrı çok azdır. Öyle ise insanın iradesi hayırda kısa, şerde uzundur. İnsan iyiliği ile asla övünemez, şerde de mesuliyeti Allah’a veremez. İnsan şerde fail, hayırda ise çok acizdir ve eli kısadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Üstad Hazretleri yarı ümmi idi.İlk saftaki ağabeyler katiplik yaparak Risale-i Nurları neşrettiler.Üstad da bunu belirtiyor zaten.Sadece bana hamledilemez bu hizmet diyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...