"İns ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli mânevî yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayası ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında, adem ve bozmak saklıdır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Günah ve kötülükler ademidir. Ademi şeylerde ise, vücutta olduğu gibi binlerce sebebin bir araya gelip çalışması gerekmiyor, aksine bir sebebin olmayışı ya da iptal edilişi ademe yeterli oluyor. Adem bir eylemsizlik, bir vazifesizlik, bir amelsizliktir. Yapmak değil bozmaktır, bundan dolayı neticesi çok büyük zarardır. Bir binayı yüz ustanın yüz günde yapması vücuttur, o binanın temeline konulan dinamiti ateşleyip bir saniyede yıkmak ise ademdir. Bu yüzden basit bir dinamiti ateşlemek işinde binlerce sebep ve vücutlar yok oluyor.

Günahlar da aynı binanın yıkılması gibi ademidir, yok hükmünde bir eylemdir, ama neticesi çok zarar üreten bir ademi eylemdir. Mesela bir insanı öldürmek çok basittir, tetiği çekmek ölüm için yeterlidir. Ama o tetiğin neticesinden hasıl olan ölümle insan bedeninde çalışan sayısız hücre ve organlar, binlerce duygu ve hissiyatlar ve ona bağlı olarak koca bir alem çöküyor ve yok oluyor. Tetiğe tetik olan da, insanın basit ve harici bir vücudu olmayan cüzi iradesidir. Yani şer ve kötülük mekanizmasının harekete geçmesi için insanın icat ve yaratmaya kabiliyeti olmayan iradesi tetik olabiliyor.

İnsanın nefis ve şeytanı da bu şer mekanizmasının işlemesi ve hareket etmesi için gönüllü ve meyilli olduğu için, şerden hasıl olan bütün günah ve zulümlerin sorumluluğu insana ait olur. Yoksa şer mekanizmasındaki cüzü yaratmak fiilinden dolayı -haşa- Allah'ı mesul tutmak kendi sebep olduğu şer eylemsizliğini Allah’a havale etmek doğru değildir.

Özet olarak, tahrip etmek, bozmak, yıkmak, dağıtmak gibi kavramların içi yapmak, toplamak, onarmak gibi kavramların içi gibi dolu ve vücudi değildir. Bir binayı onarmak çok sebeplerin ve enerjinin varlığına bağlı iken aynı binayı yerle bir etmek için bir sebebin vücudu yeterlidir. Bu yüzden görünüşte, yok etmek var etmek gibi görünebilir ama içini tetkik ettiğimizde yok etmek var etmekten çok uzak ve farklıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...