SEYR Ü SÜLÛK

Seyr u sülûk, bir terbiye disiplinini ifade eder. Okumadan âlim, gezmeden seyyah olunamadığı gibi, mücadele ve murakabe olmadan da hakikat yolunda ilerlenemez.

Talebelik, ilimde bir seyr u sülûktur. Onun gibi, hakikat yolunda ilmî, fikrî, riyazî bir seyr u sülûktan geçen kişi, zamanla mükemmel bir insan olur. Bu seyr u süluk, kişiden kişiye farklılık gösterir. İhlas, takva ve salih ameldeki gücüne göre bazıları kırk günde hakîkate ulaşır, bir kısmı ise, kırk yılda. Elindeki demire şekil vermek isteyen birisi, hafif bir ateşte onu yumuşatmaya kalksa, çok uzun süre bekleyecektir. Fakat bir başkası, o demiri altı bin derecelik fırına attığında, hemen ona şekil verir.

Akıl ve kalbin seyr ü sülûkleri çok önemlidir. Bu ikisi birbirine yardımcı olsalar, hakîkate çabuk ulaşırlar. Zira, tek kanatla uçulmaz; zülcenaheyn (çift kanatlı) olmak lazımdır.

Seyr u sülûkun en ileri mertebelerine Peygamberimiz (asm) mazhar olmuştur. Onun mi’racının hakîkatı, “kemâlat mertebelerinde seyr u sülûktan ibarettir”

Bütün evliyaullahın seyr u sülûkleri, Resulullah’ın mi’racının gölgesinde ilerlemektir.

Yükleniyor...