Şeytanın, uzaktan baktırarak aldatması, onun bir âdeti olarak nazara veriliyor? Bu ne manaya gelmektedir? Birkaç misalle izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Uzaktan baktırarak aldatmak, şeytanın çokça kullandığı bir metottur. Burada, uzaktan bakıldığında çok büyük cisimlerin küçük görünmesi şeklindeki bir fizikî hadise ile şeytanın bir desisesi arasında alaka kurulmuştur.

"Uzaktan bakma" denilince, mesafe değil düşünce uzaklığı, sathî nazar ve bilgi noksanlığı anlaşılmalıdır. Yani, uzaktan bakmak, gerek mahlukattaki harika sanatları, gerek Kur’an'daki hakikat derslerini fazla incelemeden, üzerinde kafa yormadan geçiştirmek demektir. Bu yola giren kişi, ne Kur’an'la ilgilenir ne de kâinat kitabıyla; sadece şahsî menfaatinin ve nefsî hazlarının peşinde koşar. Hakikatlerden böylece uzak duran bir insanı şeytan rahatlıkla aldatabilmektedir.

Mesela, bir çekirdekte ağacın bütün programının yazılı olmuş olması bir kudret mucizesidir. Ancak, bu mühim hadiseyi inceleme ve düşünme ihtiyacı bulmayıp, çekirdeğe de ağaca da uzaktan bakan insanlar bu harika tabloyu seyredemezler. O hadiseyi tabii görürler, hayret etmezler, tefekkür etmezler.

Bir edebî yazının inceliklerini bilmekten çok uzak birisi, onu hakkiyle takdir edemez. Bu konuda ilim sahibi olacak ve o ilimde yeterince derinleşecektir ki, yazıyı hakiki manada tahlil edebilsin ve müellifine hayran olsun. Bu noktaya gelemeyen birisi, söz konusu yazı hakkında rahatlıkla aldatılabilir.

Sahte altınla hakiki altın da uzaktan bakıldığında birbirinden ayırt edilemez. Yakından bakılacak ve gerekli inceleme yapılacaktır ki doğru neticeye ulaşılsın...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...