"Sürat-i harekâtta bir mikyas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz ki; o saatte on iğne var..." Bu saat misalini detaylıca açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan birçok hakikati değerlendirirken kendisini ölçü almakla yanılıyor. Mesela, “Cenâb-ı Hak hadsiz eşyayı birlikte nasıl yaratıyor ve idare ediyor?” diye hayret ederken, kendisinin bir anda ancak bir iş yapabilmesini ölçü alıyor ve hakikati idrak edemiyor. Keza, Allah’ın mekândan münezzeh olma meselesinde de kendisinin bir mekânda bulunmasını ölçü aldığında hakikati anlamakta güçlük çekiyor.

Üstad Hazretleri bu saat misâliyle bize bir ufuk açıyor ve iki şahsın aynı zaman dilimi içinde birbirinden çok farklı işler yapabileceğini aklımıza yaklaştırıyor. Saniye ibresindeki bir insan bir dakikada katettiği mesafeyi ölçü aldığında, dakika, sâniye, sâlise… gibi ibrelerde bulunan şahısların katettikleri çok ileri mesafeleri aklına sığıştıramaz.

Burada nefis ve şeytanın ortaklaşa sergiledikleri ve tamamen demagojiye dayanan bir oyun var: Anlamadığı şeyi hemen inkâr etmek.

Bu inkâr, görmediğine inanmayıp inkâr etmekten çok daha ileri bir cehalettir. Zira, aklın anlamadığı meseleler, gözün göremediklerinden çok daha fazladır. Fennî ilimlerde bile o sahanın mütehassısı olan bir kişinin rahatlıkla kavradığı bir meseleyi hariçteki insanlar anlayamazlar. Ama inkâr da etmezler. O mütehassıs kişiyi takdir eder, tebrik ederler. Ama gel gör ki, imani meselelerde bu ölçü muhafaza edilemiyor ve arz ettiğim gibi, nefis-şeytan iş birliği ile nice hakikatler pervasızca inkâr edilebiliyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Miraç kısa sürede nasıl gerçekleşti? (video).
- Miraç Risalesindeki saat örneğini izah ederek, temsilin şeklini çizebilir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...