Sırr-ı ihlas nasıl kazanılır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İhlas nasıl kazanılır?" sorusunun cevabı, İhlas Risalesi'dir. Zira orada hem ihlasın nasıl kazanılacağı hem de nasıl muhafaza edileceği maddeler halinde izah ediliyor. İhlasa nasıl ulaşabiliriz, sorusuna kısa bir cevap vermeye çalışalım:

"İnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar."(1)

Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere, insanın manen terakkisinin ve istidadının inkişaf ettirilmesinin ilk şartı ve ilk basamağı, ilimdir. Nasıl bir binanın yapılmasına ilk olarak temelden başlanır, sonra diğer katlar onun üzerine inşa edilirse, insanın fıtratına derç edilmiş olan istidatların gelişip inkişaf etmesinin birinci ve en temel safhası da ilimdir.

Hadiste ilim, amel, ihlas ve ihlasın muhafazası” olmak üzere dörtlü bir merhale vardır.

Netice olarak, insanın manen terakki etmesi iman, marifet ve salih amelle mümkündür.

İhlas, marifet ve ilim ile elde edilir. Bu zamanda hakiki marifeti ve imana dair ilmi Risale-i Nurlar kâfi derecede veriyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...