Sırr-ı ihlas nasıl kazanılır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İhlas nasıl kazanılır?"sorusunun cevabı, İhlas Risalesi'dir. Zira orada hem ihlasın nasıl kazanılacağı hem de nasıl korumak gerektiği konusu maddeler halinde izah ediliyor. Şayet bu risalede anlaşılmayan bir cümle ya da nokta olursa ona cevap yazmaya çalışırız. Yoksa böyle genel ve kapsamlı sorulara genel ve kapsamlı bir cevap vermek sitemizin formatına uygun düşmemektedir. Diğer sorularınızı da ayrı birer soru şeklinde sorarsanız, onlara da müstakil cevaplar yazılır ve herkes bundan istifade eder. Bir kaç sorunun cevabını aynı dosyada vermediğimiz için diğer sorularınızı gündeme alamadık.

Yine de ihlasa nasıl ulaşabiliriz, sorusuna kısa bir cevap vermeye çalışalım:

"İnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar."(1)

Yukarıdaki hadisten de anlaşılacağı üzere, insanın mahiyet ve istidadının inkişaf ve terakkisi için ilk şart ve basamak, ilimdir. Nasıl bir binanın yapılmasına ilk olarak temelden başlanır, sonra diğer aşamalar onun üzerine çıkılır. Aynen öyle de insanın da fıtrat ve mahiyetine derç edilmiş olan istidat ve kabiliyetlerin gelişip inkişaf etmesinin birinci ve en temel aşaması ilimdir.

Hadiste ilim, amel, ihlas ve muhafaza olmak üzere dörtlü bir eleme sistemi vardır. En yüksek mertebe olan muhafaza makamına çıkmak için tertibe, yani eleme sistemine uymak iktiza ediyor. Bütün insanların ilk elendiği birinci aşama, yani birinci elek ilim eleğidir. Bu ilim eleğinden geçemeyen birisi ikinci elek olan amel eleğine ulaşamaz. Yani en mükemmel makam olan ihlas ve ihlası muhafaza makamlarına ulaşmanın yolu ilim ve amel eleklerinden salimen geçmek ile mümkündür. Üstad Hazretlerinin ifade ettiği, "Mahiyet ve istidat itibarıyla her şey ilme bağlıdır." sözünün manasını buraya da uyarlayabiliriz.

Özet olarak, kainatın bütün maksat ve vasıtaları hep iman ve marifete yönelmiş, ona bakıyor. Her şey imanın ve marifetin anlaşılması ve yaşanması için tasarlanmıştır. Öyle ise ilimlerin ilimi ve bu ilimlerin gerçek gayesi iman ve marifettir. İman ve marifeti bilmeyen birisi bütün kevni ilimleri bilse de esassız ve hakikatsizdir.

İhlas, marifet ve ilim basamağı ile elde edilir. Bu zamanda hakiki marifeti ve imana dair ilmi Risale-i Nurlar kafi derecede veriyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...