Tam bir ihlasa nasıl muvaffak olabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İnsanlar helâk oldu, âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu, ihlâs sahipleri müstesna. İhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karşı karşıyadırlar."(1)

Bu hadiste ihlasa nasıl ulaşılması gerektiğine dair işaretler vardır. Bu hadis çerçevesi içinde, ihlasa nasıl ulaşılır, maddeler halinde izah etmeye çalışalım.

Birincisi: İhlası kazanmanın en önemli vasıtası ve birinci basamağı; ilim ve ilimden gelen tahkiki imandır. Yani imanı tahkiki olmayan birisinin ihlası elde etmesi, adeta imkansız gibidir. Tahkiki iman ise; ancak sağlam bir ilim ile olur. Hadiste de ilk eleğin ilim eleği olması bu fikrimizi teyit ediyor. Risale-i Nurlar bu zamanda bu ilim ve bu ilimden hasıl olan tahkiki imanı ders olarak veriyor.

İkincisi: İlim ve tahkiki imandan sonra, bunun gereği olan amelleri ifa etmektir. Yani hadiste buyrulduğu gibi, ilimle amel etmek gerekiyor. Kişinin ilmi ne kadar kuvvetli ve derin de olsa, ilmi ile amel etmiyor ise, bu kişi ihlasa ve rızaya ulaşamaz. Demek ihlasın ikinci basamağı ameldir. Amellerden maksat; Allah’ın emir ve yasaklarını hayatımıza tatbik etmektir.

Üçüncüsü: Kalbi ve ruhi hastalıklarımıza manevi ilaçlar bulmak ve bu ilaçları hayatımıza tatbik etmektir. Günümüzde Risale-i Nurlar bu kalbi ve ruhi hastalıklara tam bir şifa deposudur. Risale-i Nurların her bir parçası ayrı bir kalbi ve ruhi hastalığa şifa olacak mahiyettedir. Mesela; ihlası kıran sebeplerin beyanı ve çözümleri, İhlas Risalesi adlı eserde tam olarak beyan edilmiştir. Eski zamanlarda insanı bu gibi manevi hastalıklardan tedavi eden dergah ve tekkelerin vazifesini, bu zamanda Risale-i Nurlar yüz otuz kapılı bir dergah ve tekke gibi bu vazifeyi ifa ediyor.

Özet olarak; ihlas tahkiki imanın bir neticesi ve sonucudur. Bu zamanda bu tahkiki imanı ders veren yegane tefsir ise; Risale-i Nurlardır.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...