"Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’î meseleleri bırakmak elzemdir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler! Çabuk bu manasız ve hakikatsız, haksız, zararlı olan nizaı aranızdan kaldırınız. Yoksa şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde alet edip ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra, o aleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz'î meseleleri bırakmak elzemdir." (Lem'alar, Dördüncü Lem'a)

Alevilik, normal olarak Hz. Ali (ra) Efendimizin muhabbet ve sevgisini esas kabul eden bir tarikattır. İtikadi ve ameli olarak Sünnilerden farklı olmadığı gibi, bütün tarikatların birbirlerine olan muhabbeti gibi bir muhabbet içerisinde olması gerekir. Zira Alevilik de İslam içerisinde olan bir şubedir. Şiilikten farklı olup, kendisine has tarikat rituelleri olan bir yoldur. Fakat zaman içerisinde itikat ve amel noktasında dinin esasından kopmaya başlaması ve buna karşılık Sünnilerin çok aşırı yüklenme ve dışlamamaları sebebiyle, arada derin bir dere oluştu. Maalesef, bu derin dereyi ikisine de düşman olan zındıka ehli iyice işletip, birisiyle diğerini yok etmeyi, sonra da geri kalan kısmı da yok etmeyi hedeflemeye başladı.

Sünni ve Aleviler tevhid ehlidir, öyle ise birlik olmayı ve kardeşliği emreden yüzlerce ayet ortada iken bazı küçük meseleler yüzünden birbirine düşüp en büyük düşman olan dinsizliğe karşı iki tarafın da zayıf düşerek mağlup olması büyük bir zarar dehşetli bir zulüm değil midir?

Madem böyle bir gerçek var, ortak düşman olan dinsizliğe karşı küçük ihtilafları bırakıp omuz omuza vermek gerekiyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...