Dördüncü Lem'a "Alevi ve Sünni Müslümanların kaynaşmasının reçetesi"dir. Sizin bu konuda kanaatinizi alabilir miyiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu risaleyi baştan sona izah etmek çok zaman alır. Bu risalenin izahının hazırlanan sesli ve görüntülü sohbetlere (1) havale ederek, özetle şunları ifade edelim:

Dördüncü Lem'a, Ülkemizin karşı karşıya kaldığı en önemli bir içtimâi yarasını tedavi edecek teşhis ve tedavileri ihtiva eden bir eserdir. Hassas bir konu olan Alevilik meselesini kaşıyarak insanları ihtilafa ve kutuplaşmaya iten şer mihraklar, temelde kardeş olan ve ancak itikat noktasında bazı farklılıkları bulunan Sünni ve Alevi kardeşlerimizi karşı karşıya getirdiler. Bazı dinsiz cereyanlar Anadolu Alevilerini İslam’ı mağlup etme yolunda kullandılar. Alevi kardeşlerimiz planlı ve projeli bir şekilde solculuk akımlarına angaje etmeye çalıştı ve maalesef bunu bir derece başardılar.

İşte, Dördüncü Lem'ada Alevi- Sünni ayrılığının nereden kaynaklandığı, delilleriyle birllikte izah edildikten sonra, bu farklılıkların kavga vesilesi olamayacağı ve ehl-i dalaletin bu nisbi ayrılıkları, her iki tarafı mağlup etmek için bir silah olarak kullandığı anlatılmaktadır. Sonunda da birlik ve beraberlik çağrısı yapılmaktadır.

"Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat! Ve ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Alevîler! Çabuk bu mânâsız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizâı aranızdan kaldırınız. Yoksa, şimdiki kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde âlet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlûp ettikten sonra, o âleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mâbeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz'î meseleleri bırakmak elzemdir."(1)

(1) bk. Dr. Burhan Sabaz, 4. Lem'a Dersleri.
(2) bk. Lem'alar, Dördüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...