İhlas Risalesi'nde "Her nefis ölümü tadıcıdır." ve “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” âyetlerinin seçilmiş olmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! İhlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi, rabıta-i mevttir. Evet, ihlâsı zedeleyen ve riyâya ve dünyaya sevk eden tûl-i emel olduğu gibi, riyâdan nefret veren ve ihlâsı kazandıran, rabıta-i mevttir. Yani, ölümünü düşünüp, dünyanın fâni olduğunu mülâhaza edip, nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat, Kur’ân-ı Hakîmin اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَاۤئِقَةُ الْمَوْتِ gibi âyetlerinden aldığı dersle, rabıta-i mevti sülûklarında esas tutmuşlar; tûl-i emelin menşei olan tevehhüm-ü ebediyeti o rabıta ile izale etmişler."

"Onlar farazî ve hayalî bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip, düşüne düşüne, nefs-i emmâre o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup, uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevâidi pek çoktur. Hadiste اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ (ev kemâ kàl) yani, 'Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.' diye bu rabıtayı ders veriyor."(1)

“Her nefis ölümü tadıcıdır.” (Âl-i İmrân, 3/185).

“Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”(Zümer, 39/30).

Bu iki ayet ölümü hatırlatıyor. İhlası kazanmanın en mühim ve en tesirli yolu da ölümü sürekli olarak hatırlamaktır. Ölümü hatırlamak, dünyanın fani şeylerine gönül bağlamamayı ve ihlası netice verdiği için bu âyetler burada zikredilmektedir.

Allah’ın "Habibim" dediği İki Cihan Serveri olan Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm) dahi ölümü tadıp ondan kendini kurtaramamış ise, onu herkesin tadacağı muhakkaktır. Kimse onun pençesinden kendini kurtaramaz.

Birinci ayet ölümün şümulüne, ikinci ayet ise imtiyazsız olduğuna işaret ediyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...