"Kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde alet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra, o aleti de kıracak." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğeri aleyhinde alet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra, o aleti de kıracak. Siz ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mâbeyninizde varken, iftirakı iktiza eden cüz’î meseleleri bırakmak elzemdir." (Lem'alar, Dördüncü Lem'a)

Bu zamanda dinsiz düşünce akımları çok kuvvetlenmiş, en çok da İslam’a hücum etmektedirler. Özellikle materyalist ve sosyalist düşünce akımları, Müslüman grupları birbirleri aleyhine kullanmakla bizi zayıflatmaya çalışıyorlar. Ülkemizde de Alevileri ve Sünnileri tesiri altına alıp birbirleri aleyhine kullanmaya gayret etmektedirler.

Özellikle Alevi kardeşleri Ehl-i sünnetin aleyhine kullanmaya çalışmaktadırlar. Ehl-i sünneti mağlup ettikten sonra, yine Müslüman olan Aleviliği de kırıp atacaktır.

Çünkü materyalist ve sosyalist düşüncenin dinle diyanetle samimi ve dostane bir ilişki kurması tabiatına aykırıdır. Alevilik her ne kadar bazı konularda Ehl-i sünnetle ayrı düşse de temelde onlar da dini bir mezhep ve dini bir ekoldür. Materyalist düşünce dini yok edilmesi gereken bir düşman olarak telakki eder. Alevilik de dini bir ekol olduğuna göre, onu da yok etmek istemesi gayet makuldür. Öyle ise dinin ortak düşmanı olan bu dinsiz akıma karşı, Sünnilerin ve Alevilerin daha duyarlı olup omuz omuza verip bu oyuna gelmemesi, aklın bir gereğidir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- RİSALE-İ NUR'DA ALEVİLİK.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...