"Sonra infiraddan çıkarıp, bir terkipli cisme cüz yapar; imkânat ziyadeleşir... Sonra, o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor; imkânat daha ziyadeleşir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Amerika'dan gelen bir adamın, Avrupa’nın herhangi bir ülkesinin herhangi bir vilayetinde herhangi bir eve ziyarete geleceğini düşünelim. Avrupa kıtası birdir, kıtaya geldiğinde altmış dört ülkeye gitme seçeneği karşısına çıkıyor, yani imkan ziyadeleşmiş oldu. Sonra ülke olarak Türkiye’yi tercih etti, karşısına seksen bir vilayet çıkıyor, yani imkan yine çoğalıyor. Seksen bir vilayetten İstanbul’u seçince karşına en az üç milyon ev çıkıyor, yani imkan daha da ziyadeleşmiş oluyor. Bu süreç içinde her aşamada o adamın önündeki imkanat yani seçenekler çoğalıyor ve hepsinde bir tahsis ve tercih söz konusudur. Tahsis ve tercih ise bir tahsis eden ve tercih edeni akla ispat ediyor.

Mesela, bir atom sayısız cisimlere veya vücutlara girme kabiliyetinde iken, en uygun ve mükemmel cisme girmesi ve girdikten sonra her aşamada başka imkanlar ile karşılaşması ve oralarda da bir tercih edici ve tahsis edicinin varlığına muhtaç olması, gayet mükemmel derecede tevhide işaret eder.

Atomun her adımı tevhide bir levha hükmündedir. Şuursuz atomun o binlerce imkan ve tercihler içinde en mükemmelini ve kendine en uygun olanı bilmesi ve tercih etmesi imkansız olduğu için, o adımların ve hareketlerin her safhasında ve aşamasında Allah’ın tercih ve tahsisini görmek katiyetle zaruridir. Üstad Hazretleri böyle bir tarz ve yol ile her şeyin üstünde imkan ciheti ile tevhide delil getiriyor. Ve imkan delili ile her şey üstünde ezeli iradeyi ispat ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...