"Sonra, o cisim dahi diğer bir cisme cüz yaptırılıyor; imkânat daha ziyadeleşir. Çünkü binlerle tarzda bulunabilir." ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta tekamül kanunu hükmettiği için, her şey basitten mükemmele, sadeden karmaşığa göre ilerleyip gidiyor. Basit olan bir maddede terkip ve bileşenler az olduğu için, o bileşenin içinde olan cüz'ün, muhtemel gireceği şekil ve imkan da ona göre az olacak. Ama bir üst kademeye çıktığı zaman, bileşen ve terkip adet olarak çoğalır, dolayısı ile o cüz'ün nispeti ve gideceği muhtemel imkan ve yollar da artar.

Mesela; bir hücre, bir üstü olan organa nispetle daha basit ve sadedir. Hücre içinde görev yapan bir zerrenin, muhtemel konumu yüz ise, daha karmaşık ve komplike olan organın içinde, muhtemel görev ve konumu bine çıkar. Bir üstü olan vücuda çıkınca, yüz bine çıkar ve hakeza, yükseldikçe muhtemel imkan ve konumları da artarak gider. İşte bu binlerce konum ve imkanlar içinde, o zerrenin en istikametli ve vücudun genel uyumuna en münasip konumu tespit ve tayin etmesi imkansızdır. Bu yüzden, sonsuz bir iradenin yön ve şekil vermesine muhtaçtır.

Yüz katlı bir bina düşünelim, bu binanın ilk katı basit ve bir odalı olsun, ikinci kat iki odalı, üçüncü kat üç odalı, dördüncü kat dört odalı olsun, ve çıktıkça odalarda artarak gitsin. Binaya ilk girildiğinde tercih edeceğimiz oda bir iken, ikinci katta tercih iki, üçüncü katta üçe çıkacak yukarı çıktıkça tercih ve imkanlar da artarak gidecek. Bu yüzden, binanın yukarı yerlerinde tercih ve imkan, hem çok, hem de zor bir hal alacak.

İşte bir atom, varlık binasına çıkarken, basitten mükemmele doğru ilerlediği için, mükemmele gittikçe imkan ve yollar da ona göre çoğalır. Bu imkan ve yollar içinde, en doğru ve istikametli yolu bulmak için, bir Rehber-i Ezeliyeye (c.c) muhtaçtır; yoksa işin içinden çıkamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...