70

İçerikler


  1. "Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatinde tekasül göstermesine binaen dedim..." Bu mektupta uzun tesbihattan bahsedilmemiş?

  2. "Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir (asm)... Ehemmiyeti büyüktür." Uzun tesbihatın ne gibi faydaları vardır?

  3. "Risalete inkılâp eden velâyet-i Ahmediye" Ne demektir?

  4. "Bu asrın bir hassası şudur ki; hayat-ı dünyeviyeyi, hayat-ı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor." Kendimizi ve yakınlarımızı bu tehlikeden nasıl kurtarabiliriz?

  5. "Nasıl bir uzv-u insanî hastalansa, yaralansa, sair âzâ vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar." Tıpta yeri var mı?

  6. "Hırs-ı hayat ve hıfzı ve zevk-i hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye, çok esbabla yaralanmış, sair letâifi kendiyle meşgul edip..." İzah eder misiniz?

  7. "Çocuklar ve serseriler gibi, büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakikî vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar." Hanımlar; ruh mu, akıl mı, sır mı?

  8. "Hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için, zaruret derecesinde olmak şartıyla, bazı umur-u uhreviyeye muvakkaten..." İçtimai hayat noktasından izah eder misiniz?

  9. "Ehl-i dalâlet nazar-ı dikkati şu hayata celb ede ede o derece nazar-ı dikkati kendine celb etmiş ki, ednâ bir hâcât-ı hayatiyeyi büyük bir mesele-i diniyeye tercih ettiriyor." İzah eder misiniz?

  10. "Bu acip asrın bu acip hastalığına ve dehşetli marazına karşı Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın tiryak misâl ilâçlarının nâşiri olan Risale-i Nur dayanabilir." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...