Üçüncü Düstur

İçerikler


 1. "Bütün kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz." cümlesindeki "hak" kelimesinden kasıt nedir?

 2. "Haksızlar dahi, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlâs ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar." Haksızların ihlasını nasıl anlayabiliriz?

 3. "Kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna" Risale-i Nur hizmeti delil oldu mu?

 4. "Hizmet-i ilmiye ve diniye" ne demektir, farkları var mı?

 5. "Memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet (...) ve şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız." Burada Eski Said dönemine mi işaret ediliyor?

 6. "Kendi memleketimde ve İstanbul’da, burada benimle çalışan kardeşlerimden yüz, belki bin derece fazla yardımcılarım varken, burada ben yalnız, kimsesiz, garip,.." İzah eder misiniz?

 7. "Riyâdan beni bir derece kurtardınız... Beni de tam ihlâsa sokarsınız." İfadelerini nasıl anlayabiliriz?

 8. "Hazret-i Ali (r.a), o mucizevâri kerametiyle ve Hazret-i Gavs-ı Âzam (k.s) o harika keramet-i gaybiyesiyle, sizlere bu sırr-ı ihlâsa binaen iltifat ediyorlar. Ve himayetkârâne teselli verip hizmetinizi mânen alkışlıyorlar..." İzah eder misiniz?

 9. "Böyle mânevî kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz..." Cümlesini izah eder misiniz?

 10. "Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz." Misallerle izah eder misiniz?

 11. "Mümkünse, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin." Buradaki "istemeyen bir arkadaş" ifadesini açıklar mısınız?

Yükleniyor...