"Mümkünse, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin." Buradaki "istemeyen bir arkadaş" ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hattâ, en lâtif ve güzel bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü’mine bildirmek ki, en mâsumâne, zararsız bir menfaattir; mümkünse, nefsinize bir hodgâmlık gelmemek için, istemeyen bir arkadaşla yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer 'Ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim' arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur; fakat mâbeyninizdeki sırr-ı ihlâsa zarar gelebilir."(1)

Kanaatimizce burada mana; ders okumak istemeyen birisinin ders yapmasını arzu etmemiz ve bundan da hoşlanmamızdır.

Bu dersi ben okuyayım, ben sevap kazanayım düşüncesiyle, diğer kardeşlerin okumasına fırsat vermemek, rekabete ve kıskançlığa sebep olabilir.

Mesela, büyük bir camide vazife yapan iki imam da; "cemaate ben vaaz edeyim ve sevabı ben kazanayım" diye hırs gösterirlerse, aralarında bir rekabete ve tartışmaya sebep olabilir, oluyor da. Bu da ihlası zedeliyor.

Oysa Allah indinde ihlasla yapılan ameller makbuldür. Başkalarına hasetlik ederek, hırs göstererek elde edilen sevabın ve amelin Allah katında fazla bir kıymeti olmuyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...