"Kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna" Risale-i Nur hizmeti delil oldu mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların yazıldığı dönem ve şartlarına dikkatle bakılırsa, bu mana çok iyi anlaşılır. Üstad Hazretleri ve talebeleri maddî yönden çok zayıf, çaresiz ve onların düşmanları olan zındık komiteleri ise; hem çok hem de gayet kuvvetli idi. Buna rağmen, Risale-i Nurları susturup imha edemiyorlar. Bu da Nur talebelerinin ihlasına ve samimiyetine kat’i bir delildir. Zira bu galebe, Üstad'ın şahsî kuvveti değil, tamamen Allah’ın inayet ve yardımı, lütuf ve keremidir. Allah’ın inayet ve yardımı da ancak ihlaslı ve samimi kimseleredir.

Risale-i Nurların kuvvet ve tesiri sadece ikna ve ispat hususiyetinden değil, samimiyetinden de kaynaklanıyor. Risale-i Nurların mükemmel olması ve mükemmel hizmet etmesi ihlasın bir neticesidir. Şayet ihlas olmasa idi, Risale-i Nurlar bu kadar intişar etmez, elden ele dilden dile dolaşamazdı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...