Sekizinci Mektup

İçerikler


  1. "Üstadım olan İmam-ı Rabbânî’ye muhalif olarak diyorum." Bediüzzaman'ın, İmam-ı Rabbanî gibi bir kutb-u azama itiraz etmesi nedendir?

  2. Hazret-i Yakup Aleyhisselamın, Hazret-i Yusuf Aleyhisselamı daha fazla sevmesi, şefkatten daha ziyade aşk olduğunu göstermez mi? Çünkü diğer oğullarından daha çok seviyor onu...

  3. "İsm-i Rahim’in vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiye, yüksek bir derece-i şefkattir." cümlesini nasıl anlamalıyız, neden sadece "Rahim" ismi denilmiş de "Rahman" ismi kullanılmamıştır?

  4. "Kur'an, Hz. Yakub'un hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan yüksek görünüyor." Bu ifadeye göre, "Rahman ve Rahim ismi Vedud isminden çok yüksektir." diyebilir miyiz?

  5. Hazret-i Yakub'un Hazret-i Yusuf'a karşı olan hissiyatı ile alakalı anlatılmak istenilen nedir? İmam-ı Rabbanî'nin bu konudaki düşüncesi nedir, ayrıca mektupta anlatılmak istenilen ana düşünceyi (şefkat-aşk mukayesesi) izah edebilir misiniz?

  6. "Ben de derim: Ey Üstad, o tekellüflü bir tevildir. Hakikat şu olmak gerektir ki: O muhabbet değil, belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe-i şefkattir." Üstad Hazretleri "tekellüflü bir tevil" ile neyi ifade ediyor?

  7. "Hey âşık efendi! Ne hakkın var, sekiz İsm-i Azamın bir sahife-i nuranîsi olan Güneşi böyle utandırıyorsun?" cümlesini açıklar mısınız, bu isimler hangileridir?

  8. "Sekiz İsm-i Azamın bir sahife-i nuranisi olan güneş!" Buranın izahında "Hayy" ismi geçiyor, Güneş hayattar mıdır, bunu biraz açar mısınız?

  9. "Hem şefkat halistir, mukabele istemiyor; safi ve ivazsızdır... Halbuki aşk ücret ister ve mukabele taleb eder..." Allah'a olan aşkta ücret ve mukabele istenir mi? Aşk, Allah'a ulaşma yolları içinde en ehemmiyetlilerinden biri değil midir?

  10. "Demek, suver-i Kur’aniyenin en parlağı olan Sure-i Yusuf’un en parlak nuru olan Hazret-i Yakub’un (a.s.) şefkati,.." En parlak sure, Yusuf Suresi mi? Bunu nasıl anlamamız gerekiyor?

Yükleniyor...