Sekizinci Mektup

İçerikler


 1. "Üstadım olan İmam-ı Rabbânî’ye muhalif olarak diyorum,.." Bediüzzaman'ın, İmam-ı Rabbani gibi bir kutb-u azama itiraz etmesi nedendir?

 2. Aşk Allah´a ulaşma yollarından biridir ve Allah´a olan sevgimizi artırarak, artıran yollara başvurarak Allah´a aşık olunabilir. Peki, şefkat ile nasıl Allah´a ulaşabiliriz?

 3. Bir hanımefendiye ziyade şefkatim var, onun neden hep yanımda olmasını istiyorum... Acaba Hz. Yakup da bu hissiyata sahip miydi?

 4. Hazret-i Yâkup Aleyhisselâmın, Hazret-i Yusuf Aleyhisselâmı daha fazla sevmesi, şefkatten daha ziyade aşk olduğunu göstermez mi? Çünkü diğer oğullarından daha çok seviyor onu...

 5. "Ben de derim: Ey Üstad, o tekellüflü bir tevildir. Hakikat şu olmak gerektir ki: O muhabbet değil, belki yüz defa muhabbetten daha parlak, daha geniş, daha yüksek bir mertebe-i şefkattir." tekellüf ifadesinden, Üstad Hazretlerinin kastı nedir?

 6. "Hem şefkat hâlistir, mukabele istemiyor; safi ve ivazsızdır... Halbuki aşk ücret ister ve mukabele taleb eder..." Allah'a olan aşkta ücret ve mukabele istenir mi? Aşk, Allah´a ulaşma yolları içinde en önemlilerinden biri değil mi?

 7. "Hey âşık efendi! Ne hakkın var, sekiz İsm-i Âzamın bir sahife-i nuranîsi olan güneşi böyle utandırıyorsun?" cümlesini açıklar mısınız, bu isimler hangileridir?

 8. "İsm-i Rahîm’in vusûlüne vesile olan hissiyat-ı Yâkubiye, yüksek bir derece-i şefkattir." cümlesini nasıl anlamalıyız, neden sadece "Rahim" ismi denilmiş de "Rahman" ismi kullanılmamıştır?

 9. "Kur'an, Hz. Yakub'un hissiyatını ne derece Züleyha'nın hissiyatından yüksek göstermişse, şefkat dahi o derece aşktan yüksek görünüyor." Bu ifadeye göre, "Rahman ve Rahim ismi Vedud isminden çok yüksektir.", diyebilir miyiz?

 10. "Sekiz İsm-i Âzamın bir sahife-i nuranîsi olan güneş!" Buranın izahında "Hayy" ismi geçiyor, güneş hayattar mıdır, bunu biraz açar mısınız?

 11. Hazreti Yakub'un Hazreti Yusuf'a karşı olan hissiyatı ile ilgili anlatılmak istenilen nedir? İmam-ı Rabbani'nin bu konudaki düşüncesi nedir, ayrıca mektupta anlatılmak istenilen ana düşünceyi (şefkat-aşk mukayesesi) izah edebilir misiniz?

 12. "Demek, suver-i Kur’âniyenin en parlağı olan Sûre-i Yusuf’un en parlak nuru olan Hazret-i Yâkub’un (a.s.) şefkati,.." En parlak sure, Yusuf Suresı mi veya nasıl anlamamız gerekiyor?

 13. "Halbuki aşk ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları bir nevi taleptir, bir ücret istemektir." Gerçek aşk zaten karşılıksız değil midir? Eğer karşılık isteniyorsa, bunun adı aşk mıdır?

 14. Neden bu zamanda şefkatin çok ehemmiyeti var?

Yükleniyor...