"İsm-i Rahim’in vusulüne vesile olan hissiyat-ı Yakubiye, yüksek bir derece-i şefkattir." cümlesini nasıl anlamalıyız, neden sadece "Rahim" ismi denilmiş de "Rahman" ismi kullanılmamıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rahim; “Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve ebedî nimetler veren, ahiret hayatında sadece müminlere ihsan ve ikram eden.” “Kâfirleri adaletiyle cehenneme, müminleri merhametiyle cennete koyan.”

Rahim isminin tecellisi daha ziyade ahirette olacaktır. Dünya ve ahirette ekseri olarak mü’min ve müttakilerde tecelli eder. Yani Rahim ismi hem dünya da hem de ahirette hususî tecelli ediyor, sadece ahirete mahsus kalmıyor. Dünyada fıtrat kanunlarına uyanlara hususî tecelli ederken, ahirette ise sadece mü’minler için tecelli edecektir.

Rahman ismi bütün mahlukatta tecelli ediyor. Eski tabirle "Rahman; ism-i has tecelli-i ammdır, Rahim ise ism-i amm tecelli-i hasdır." Yani Rahman isim olarak Allah’ın hususi bir ismidir, bu yüzden başkalarına müstakil olarak verilmesi caiz değildir; ama tecelli noktasından bütün mahlûkatı içine alır.

Rahman kâfir mümin, tembel çalışkan, günahkâr müttaki ayırımı yapmadan, bütün insanlara tecelli derken, Rahim ismi biraz daha hususiyet kazanarak sadece mümin, çalışkan ve müttaki kullarda tecelli eder.

“Rahman” ismi umumî, "Rahim" ismi ise hususî bir isimdir. Bu yüzden Rahim ismi de Rahman isminin içindedir. Rahman büyük, umumi ve küllî nimetlerde, Rahim ismi ise küçük, hususi ve muayyen nimetlerde tecelli ediyor.

Rahim ismi ise, umumî bir isimdir, isim olarak herkese verilebilir; ama tecelli noktasından hususîdir, dünya hayatından çok ahiret hayatına bakar. Bu yüzden kâfirler, zalim ve dinsizler dehşetli mahşer meydanında Rahim ismine mazhar olamayacakları için, azap devamlı ve şiddetli olacaktır.

Rahim ismi; dünya ve ahrette ekseri mü’min ve müttakilere tecelli eder. Fakat dersine çalışan talebe ile çalışmayan talebe arasında, Rahim ismi sadece çalışan talebe için tecelli eder, ona hususî ikram eder; bu mânada alırsak kâfirler de onun tecelli dairesine girer. Yani, Rahim ismi hem dünya hem de ahirette hususi tecelli eder. Dünyada fıtratın kanunlarına uyanlara, ahirette ise imana tâbi olanlara tecelli eder.

Hazret-i Yakup (as)’ın, Yusuf (as)’a olan şefkati, hususiyet kesbettiği için, Rahman isminden çok Rahim ismine bakıyor. Zira diğer oğullarına nisbeten, Hz. Yusuf (as)‘a olan şefkati biraz daha ziyade ve hususidir. Bu yüzden Rahman'dan çok Rahim ismine bakıyor. Diğer oğullarına olan şefkati ise Rahman ismine bakıyor, hususilikten çok umumîlik mânası var.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...