"Sekiz İsm-i Âzamın bir sahife-i nuranîsi olan güneş!" Buranın izahında "Hayy" ismi geçiyor, güneş hayattar mıdır, bunu biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yeryüzündeki sayısız canlının hayatı için en gerekli ve en hayati bir faktör de güneşin ısı ve ışığıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman güneş doğrudan Hay ismi ile ilgilidir denilebilir. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar güneş olmadan yaşayamazlar. Demek güneşin yaratılmasında ve tasarlanmasında Hay isminin payı en az diğer isimler kadar önem arz ediyor.

Bazı isimler direkt nakış şeklinde tecelli ederken, bazı isimler de nedensellik ve dolaylı hikmet şeklinde tecelli ederler. Hay ismi güneş üstünde doğrudan nakış şeklinde tecelli etmiyor olsa da dolaylı açıdan hayatlar üzerinde tecelli ediyor. Öyle ki yaşamın temel kaynaklarından birisi de güneştir.

Hatta bilim adamlarının bazı açıklamalarına göre, güneşin merkezinde yaşayan hararete dayanıklı canlıların olduğu da ifade edilmektedir. Bu açıdan bakacak olursak Hay ismi nakış suretiyle de güneşte tecelli ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...