"Sekiz İsm-i Azamın bir sahife-i nuranisi olan güneş!" Buranın izahında "Hayy" ismi geçiyor, Güneş hayattar mıdır, bunu biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yeryüzündeki sayısız canlının hayata mazhar olması ve hayatının devamı için dört ana unsurdan biri de Güneş'in ısı ve ışığıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman Güneş doğrudan Hay ismi ile alakalıdır, denilebilir. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar Güneş olmadan yaşayamazlar. Demek Güneş'in yaratılmasında Hay ismi, diğer isimler kadar ehemmiyet arz ediyor.

Bazı isimler doğrudan nakış şeklinde tecelli ederken, bazı isimler de hikmetin muktezası olarak dolaylı bir şeklinde tecelli ederler. Hay ismi Güneş'te nakış şeklinde doğrudan olmasa da dolaylı olarak tecelli ediyor.

Güneş, sadece ısı ve ışık veren bir kütle değil, yeryüzünde ilahi sanatların tezahüründe ehemmiyetli bir unsur hem de onların görülmesini temin eden büyük bir projektör vazifesini görüyor. Tabiri caiz ise, Allah mahlakatı güneş hokkasına batırdığı mürekkeple icat ediyor gibidir. Şöyle ki;

Güneş nebatatın yaşamalarında, dolasıyla da hayvanların ve insanların hayatında çok mühim bir rol deruhte etmiştir. Bu rolün ismi “fotosentez”dir.

Çok harika ve karmaşık hadise olan fotosentez hakkında kısa bir ansiklopedik bilgi aktaralım:

"Fotosentez, bitkileri diğer canlılardan ayıran en mühim bir hususiyettir. Fotosentez işlemi, bitkilerin yapraklarında bulunan 'klorofil' adını verdiğimiz yeşil pigmentlerle yapılır. Klorofil, bitkilerin güneş enerjisini emmesinde çok mühim rol oynamaktadır. Çünkü fotosentez hadisesinin başlangıcı için, güneş enerjisine ihtiyaç duyulur."

"Bitki hücrelerini, insan ve hayvan hücrelerinden ayıran en büyük hususiyet ise, hücrelerin güneş enerjisini doğrudan kullanabilen yapıda olmasıdır. Bu hücreler sayesinde, bitkiler güneş enerjisini besin enerjisine çevirirler ve kendi bünyelerinde depolarlar."

Böylece güneş enerjisiyle beslenen bitkiler daha sonra hayvanlara ve insanlara gıda olurlar. O halde Güneş sadece ışık ve ısının değil, gıdanın da kaynağı olmuş oluyor. Şu ayet-i kerime bu noktada çok manidardır: "De ki: 'Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor?" (Yunus, 10/31)

Hatta ilim adamları tarafından, Güneş'in merkezinde yaşayan hararete dayanıklı canlıların olduğunu ifade edilmektedir. Bu açıdan bakacak olursak Hay ismi nakış suretiyle de Güneş'te tecelli ediyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...