Birinci Mebhas, Beşinci Vecih

İçerikler


  1. "Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır." Bu nasıl olacak?

  2. Beşinci Vecih'teki ikinci sual ve cevabındaki bağlantıyı anlayamadım. Sualde kasabadan köyden bahsediyor, cevapta ise sanki siyasetten bahsediyor? Yardımcı olur musunuz?

  3. Yirmi İkinci Mektup'ta, ihtilafla ilgili verilen hadis ışığındaki açıklamaları, tarafgirlik ve fikri tartışmalara temas eden yerleri izah eder misiniz?

  4. “Hem tesadüm-ü efkârdan ve tehalüf-ü ukulden hakikat tamamıyla tezahür eder.” cümlesini açıklar mısınız?

  5. "Çünkü, maksatta ittifak lâzım gelirken, öylelerin efkârının küre-i arzda dahi nokta-i telâkîsi bulunmaz." cümlesini izah eder misiniz?

  6. "Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasım zedelendi. Onun için seni kesmedim." Hz. Ali'nin kafiri kesmesinde nasıl bir ihlas olabilir? Affetse daha güzel olmaz mı sonuçta o da insan!..

  7. Hazreti Ali'nin yere yatırıp öldüreceği adamın, tükürmesine karşılık onu öldürmemesi hadisesinin aslı nedir, o kafir Müslüman olmuş mudur?

  8. "Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken, bir çocuk ikisini de dövebilir." Cemiyetlerde dayanışmanın önemi hakkında bilgi verir misiniz?

  9. “Âhir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhâs-ı müdhişe-i muzırraları, İslâmın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder ve koca âlem-i İslâmı esaret...” Açıklar mısınız?

Yükleniyor...