“Âhir zamanın Süfyan ve Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhâs-ı müdhişe-i muzırraları, İslâmın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek, az bir kuvvetle nev-i beşeri hercümerc eder...” İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Deccal ve süfyan tabirleri, ahir zamanda insanları küfür ve dalalet bataklığına sevk edecek fikir ve cereyanların başlarına verilen temsilî bir isimdir.

Deccalın dinsizlik cereyanı, materyalist felsefeden beslenen komünizm ve ateizm hareketidir. Dünyanın iki blok olduğu dönemde, bir tarafta dinsizliğin başını Rusya çekiyordu, diğer tarafta dinsiz olan komünizme karşı blokun diğer başını da Amerika çekiyordu.

Amerika o dönemlerde Rus ve komünizm tehlikesine karşı İslam ülkelerine de çok yardımlarda bulunmuştur. Hatta bu tehlikeye karşı NATO paktını kurmuşlardır.

Bediüzzaman, Deccal ve onun temsil ettiği dinsiz cereyanları “Allah’ın varlığını inkâr maksadıyla medeniyeti ve insanların mukaddesatlarını karıştıran” bir birlik olarak tarif etmektedir.

Süfyan münkirdir; ancak icraatında kendini dine taraftar gösterir. Ve bu maske altında şeair-i İslamiye'yi tahribe çalışır. Şeair-i İslamiye ise, Peygamber Efendimizin (asm) sünnet-i seniyyesinden ibarettir.

Dinin temel kaynağı, Kur'an ve sünnettir. Süfyan, bu iki kaynağı kendine göre te’vil eder; hakkı batıl, batılı da hak suretinde gösterir. Mesela, Orta Çağ'da gelmiş bir insanın-hâşâ-şimdiki asra hitap edemeyeceğini, misal olamayacağını ifade eder, bu nevi fikirlerini, her yolu deneyerek etrafa yayar, Şeair-i İslamiye'yi ortadan kaldırmaya çalışır.

İnsaniyet deccalı, küfrünü açık bir şekilde ortaya koyarken, İslam deccalı olan süfyan ise, münafıkane hareket eder, küfrünü gizleyerek dini tahrib etmeye çalışır.

Bu temsilciler insanların zaafından faydalanarak onları şer ve tahribe yönlendirirler. İnsanlığın en büyük zaaflarından birisi de hırs ve fikir ayrılığıdır. İnsanın bu zaaflarını harekete geçirip işlemek için çok büyük gayretler gerekmiyor. Az bir dokunuş ve hafif bir tahrik ile insanları hırslandırmak ve birbirine düşürmek mümkündür.

İşte meslekleri yıkmak ve bozmak olan böyle şerli adamlar, ahir zamanın muhabere ve muvasalanın imkânlarını da kullanarak bazı fesad şebekelerinin desteklerini de arkasına alarak insanlığı küfür ve dalalete sevk edecekler ve etmişler ve etmeye de devam ediyorlar.

Hırs için kapitalizm ve laisizm; şikak için ise komünizm ve nihilizm (anarşizm) acı misallerdir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...