Beşinci Vecih'teki ikinci sual ve cevabındaki bağlantıyı anlayamadım. Sualde kasabadan köyden bahsediyor, cevapta ise sanki siyasetten bahsediyor? Yardımcı olur musunuz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem tarafgirlik marazı, mazlum avâmı, zalim havassın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havassı ittifak etseler, mazlum avâmı ezerler. Tarafgirlik olsa, mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır."

Bu soruda iki güçten birisine taraftar olmak, diğer güce karşı zayıfı korur; öyle ise iki güçten birisine körü körüne taraftar olmakta ve onun bazı yanlışlıklarını görmezden gelmekte fayda vardır, deniliyor ve bu haksız ve adaletsiz tarafgirlik siyasi mülahazalar ile savunuluyor.

"İkinci suale deriz ki: Tarafgirlik eğer hak namına olsa, haklılara melce olabilir. Fakat şimdiki gibi garazkârâne, nefis hesabına olan tarafgirlik, haksızlara melcedir ki, onlara nokta-i istinad teşkil eder. Çünkü, garazkârâne tarafgirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona -hâşâ- lânet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek."(1)

Taraftarlık, hak ve adalet istikametinde olmaz ise, taraftar olduğu gücün bütün zulüm ve yanlışlarına ortak olmak ve kuvvet vermek demektir. Hem taraf olduğu gücün içindeki şeytan gibi adamlara melek, zıt olduğu gücün içindeki melek gibi adamlara da şeytan nazarı ile bakacaktır. Böyle bir tarafgirlik adalet ve hakkaniyet ölçülerine sığmaz denilerek, sorudaki yanlış ve pragmatist siyasi mülahazalar tadil ediliyor. Yani soru ile cevap arasında mükemmel bir bağ ve ahenk mevcut.

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup

Konu ile ilgili sohbeti dinlemek için tıklayınız:

İnat, İhtilaf ve Tarafgirlik Hastalıklarına Bediüzzaman'dan Reçeteler...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...