Birinci Mebhas, Birinci Vecih

İçerikler


 1. "Bir tek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz." Böyle ise, toplu helak edilen kavimlerin durumu nedir; bunların aralarında masumlar vardır, konuyu açar mısınız?

 2. "Bir gemide dokuz cani, bir masum bulunsa yine o gemi hiç bir kanunu adaletle batırılmaz." cümlesi ile "Bir edepsizin yüzünden, bazen olur ki, bir memleket harap olur.'' cümlesini açıklar mısınız?

 3. "Bir gemide dokuz cani, bir masum bulunsa yine o gemi hiç bir kanunu adaletle batırılmaz." Hizmette bazı kardeşlerimizin, diliyle insanı incitmeyi âdet haline getirmişse, ondan zarar görünüyorsa, bu kardeşimizle fazla samimi olmamak uygun olur mu?

 4. "Ey mü’mine kin ve adâvet besleyen insafsız adam!.." Yirmi İkinci Mektub'un Birinci Vecih'ini izah eder misiniz?

 5. "Hakikat nazarında zulümdür... Hikmet nazarında zulümdür..." Hakikat ve hikmet nazarında ne demektir; farkı nedir?

 6. "Hakikat" kelimesi ne anlamda kullanılmıştır?

 7. "Hattâ bir tek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz." Bu hükmün ayetten delili var mı, yoksa Üstad'ın şahsi içtihadı mıdır?

 8. "İman ve İslâmiyet ve komşuluk gibi, dokuz değil, belki yirmi sıfat-ı mâsume varken,.." Buradaki "yirmi masum sıfat" nelerdir?

 9. "Sen, bir hane-i Rabbâniye ve bir sefine-i İlâhiye olan bir mü’minin vücudunda, iman ve İslâmiyet ve komşuluk gibi, dokuz değil, belki yirmi sıfat-ı mâsume varken,.." ifadesini izah eder misiniz?

 10. "Sen, bir hane-i Rabbâniye ve bir sefine-i İlâhiye olan bir mü’minin vücudunda,.." Burada, "Hane-i Rabbâniye" ve "Sefine-i İlâhiye" tabirlerinden yola çıkarak, "gemi" teşbihi özellikle neyi ifade ediyor? Dünya için de "gemi" diyor Üstad değil mi?

 11. Canlı bomba olup sivilleri öldürmek cihad mıdır? Risalalerde bu konu nasıl geçiyor?

Yükleniyor...