Birinci Mebhas, İkinci Vecih

İçerikler


  1. "Adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi, mana-yı hakikisinde olarak beraber cem olamazlar." İzah eder misiniz

  2. "Muhabbet, kendi esbabının rüçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adavet mecazi olur, acımak suretine inkılap eder." cümlesini izah eder misiniz? Muhabbetin sebepleri nelerdir?

  3. "Mümin, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır." Bu düsturu İslam hangi noktaya kadar uygun görür? Tahakkümle ıslaha çalışmak veya çalışmamak nasıl olur?

  4. Hadiste geçen "kat-ı mükâleme" etmemek ne demektir? Durduk yere darılan kişilere, selam vermek günahtan kurtarır mı? Herkesi razı etmek mecburiyetinde miyiz?

  5. "Mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür..." İman edip, İslam’a zarar veren ehl-i bida fırka ve gruplar hakkında da bu husus tatbik edilebilir mi?

  6. "Nasıl ki sen adi, küçük taşları Kâbe'den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'tan daha büyük desen,.." Burada imanın "Kâbe"ye, İslamiyet'in "Uhud" dağına benzetilmesinin hikmeti ne olabilir?

  7. "Evet, tevhid-i imani, elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder." İzah eder misiniz?

  8. "İmanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var." Burayı misalle izah eder misiniz?

  9. "Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir,.. Bine kadar bir, bir... Peygamberiniz bir, dininiz bir,.. Yüze kadar bir, bir..." Burada bin, yüz gibi rakamla alakalı ifadeler neden kullanılıyor?

Yükleniyor...