"Hakikat nazarında zulümdür... Hikmet nazarında zulümdür..." Hakikat ve hikmet nazarında ne demektir; farkı nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Uhuvvet Risalesi'nde, kin ve adâvetin hakikat ve hikmet nazarında zulüm olduğu ifade edilmektedir.

Hakikat nazarıyla bakmak, adavet, kin ve hasedin hak ve hukuk nokta-i nazarından zararını değerlendirmektir. Üstadımız; hak ve hukuk açısından, kin ve adâvetin mü'minler arasında nasıl bir zulme vesile olduğunu, sefine misâliyle gayet güzel ve aşikar olarak anlatmaktadır.

Hakikat noktasında, mü'minin mü'mine kin ve adâvet beslemesi büyük bir zulümdür. Yani mü'min böyle bir muâmeleyi, hakikat ve hak açısından hak etmiyor.

Çünkü mü'min kardeşimize kin ve adâvet etmemize sebebiyet veren haller ve sıfatlar, hem azdır, hem de zayıftır. Buna mukâbil muhabbet ve şefkat edecek, haller ve vasıflar ise, hem çoktur, hem de kuvvetlidir. O halde, beğenmediğimiz zararlı ve menfi sıfatlar için, o mü'minin iman, İslâmiyet ve insâniyet ve sâire gibi sıfat ve hasletlerini reddetmek, kabul etmemek veya mahkum etmek, hak ve hukuk açısından yanlış olduğundan zulümdür.

Hikmet nazarında, mü'mine kin ve adâvet beslemek de ayrı bir zulümdür.

Buradaki mana ise, bir mü'mine adâvet beslemenin maslahatı ve faydası olmadığını anlatmaktır. Yani mü'mine, kin ve adâvetle bakış, hikmetsiz, ibretsiz, faydasız, menfâatsiz ve maslahatsız bir bakıştır.

Zira mânen kusurlu ve yaralı bir kardeşimize, adâvetle bakmak değil, eğer faydalı olunacaksa ve tedavi edilecekse, bir doktor gibi şefkat ve merhametle yaklaşıp, lütufla ıslâhına çalışmak hikmetin icâbıdır. Çünkü hikmetle bakış hastayla değil, hastalıkla mücâdeleyi icâp ettirir. Bu ise; hastalıklarla mücâdele etmek, hastaya karşı da şefkatle ve merhametle yaklaşmak demektir.

Ayrıca uzun vadeli dargınlık ve adâvet, uhuvveti ciddi bozacağından ve inâtlaşmaya götüreceğinden bu da, maslahatsız ve hikmetsiz bir davranıştır.

Demek ki mü'mine karşı kin ve adâvetle yaklaşmak ve bakmak; Birinci Vecih'te, hukuk, hak ve gerçekler nokta-i nazarından zulümdür. İkinci Veciht'e ise hikmet açısından, faydasız, maslahatsız ve menfaatsiz olduğundan, ayrıca bir zulümdür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...