"İmanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i İlâhiye adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var." Burayı misalle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, tevhid-i imanî, elbette tevhid-i kulûbu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkâr edemezsin ki, sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla, o adama karşı dostâne bir rabıta anlarsın; ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan, arkadaşâne bir alâka telâkki edersin. Ve bir memlekette beraber bulunmakla, uhuvvetkârâne bir münasebet hissedersin. Halbuki, imanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği esmâ-i İlâhiye adedince vahdet alâkaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var."

"Meselâ, her ikinizin Hâlıkınız bir, Mâlikiniz bir, Mâbudunuz bir, Râzıkınız bir-bir, bir, bine kadar bir, bir. Hem Peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir-bir, bir, yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir-ona kadar bir, bir..."(1)

Üstad Hazretleri cümlenin devamında misallerle zaten meseleyi izah etmiş. Nasıl ki, aynı taburda olmak iki asker arasında hissî bir bağ teşkil ettiriyor ve samimiyetlerini artırıyorsa, aynı Allah’a inanmak aynı Rezzak’ın verdiği rızıklarla beslenmek, aynı Hâlık’ın mahlûku olmak, aynı Mabud'a ibadet etmek, aynı Kâ’beye yönelmek, aynı Peygambere inanıp ona ümmet olmak gibi, kuvvetli ve sarsılmaz bağlardır. Bütün bu alâkalar nasıl olur da iki Müslüman arasında sarsılmaz bir alâka ve kuvvetli bir münasebet meydana getirmez, hayret edilecek şey!..

Bu rabıtalar, farz-ı muhal olarak ip haline gelip yıldızlara bağlansa, o yıldızlar onca büyüklüğüne ve haşmetine rağmen o ipleri koparamazlar. Böyle kuvvetli ve sarsılmaz bağları hiçe sayıp, Mü’min bir kardeşimize bazı basit kusurlarından dolayı adavet ve düşmanlık etmek, hakikatli bir zulüm olsa gerek.

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...