"Mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür..." İman edip, İslam’a zarar veren ehl-i bida fırka ve gruplar hakkında da bu husus tatbik edilebilir mi?

Soru Detayı

- Darukutni‘de İbn-i İmame Radiyallahu anhu'den Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki:
 “Bid'at ehli olanlar cehennem ehlinin köpekleridirler.“[6]
- İslama zarar veren Ehli bid'a fırka ve gruplar hakkında bu uygulama tatbik etmek doğru mu?
- Netice de iman edip, La ilahe illallah muhammed Resûlullah deseler bile…

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mümin kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasılki sen adi küçük taşları, Kâbe'den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de Kâbe hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet gibi çok evsaf-ı İslâmiye; muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı, iman ve İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın!.." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektub, Birinci Mebhas.)

Bidatler İslam’ın safiyetini bozup küfre de bir kapı araladığı için, tahribatı küfür kadar tehlikeli ve derindir. Mesela, Mutezile çok kimselerin felsefeye girmelerine ve imanlarını kaybetmelerine vesile olmuşlardır. "Vesile olan işleyen gibidir." kaidesince bidat küfür olmasa da neticesi bakımından küfür gibi tahripkârdır.

İslam burada vesileye değil, doğurduğu neticeye göre hüküm veriyor. Bazen bir vesile küfür kadar tehlikeli neticeler doğurabiliyor. Dolayısı ile hüküm de buna göre ağır oluyor.

Yine İslam adına kafa kesen vahşiler, İslam’ın kudsiyetine büyük zarar veriyor ve milyonlarca insanın İslam’a düşman olmasına vesile oluyorlar. Bütün bu bozuk ve çürük düşüncelerin temel kaynağı bidat anlayışlardır.

Bu yüzden bidatten zecr / caydırmak için hadislerde ve Ehl-i sünnet anlayışında şiddetli bir dil kullanılıyor ki, bu da gayet yerinde ve hikmetli bir yaklaşım şeklidir.

Hatta ömrü bidat üzerine geçen birisinin kabre imansız gitme ihtimali çok yüksektir. Ehl-i sünnet itikadı İslam’ın ve imanın ulvi hakikatlerini koruyan, kuvvetlendiren ve geliştiren bir fanus gibidir. Bid'at bu fanusun kırılması ve imanın dış tehlikelere açık hale getirilmesi demektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muhammed-said-akdağ

o zaman 22. mektuba ehli bid'a dahil olamaz. ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Her açıdan dahil olmasalarda imani ve İslami açıdan dahil olabilirler. Hiç kimse kusursuz değildir. İhlas ve uhuvvet prensiplerine dahil olmak için melek olmak gerekmiyor. Bidat kısımları hariç müspet cihetler açısından insani ilişkiler kurulabilir.  

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...