"Mü'min kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür..." İman edip, İslam’a zarar veren ehl-i bid'a fırka ve gruplar hakkında da bu uygulama tatbik edilebilir mi?

Soru Detayı

- Darukutni‘de İbn-i İmame Radiyallahu anhu'den Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki:
 “Bid'at ehli olanlar cehennem ehlinin köpekleridirler.“[6]
- İslama zarar veren Ehli bid'a fırka ve gruplar hakkında bu uygulama tatbik etmek doğru mu ?
- netice de iman edip, La ilahe illallah muhammed Resûlullah deseler bile. .

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mü'min kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünki nasılki sen âdi küçük taşları, Kâ'be'den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de: Kâ'be hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde olan İslâmiyet gibi çok evsaf-ı İslâmiye; muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mü'mine karşı adavete sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı, iman ve İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın!.."(1)

Bid'atler İslam’ın safiyetini bozup küfre de bir kapı araladığı için, tahribatı küfür kadar tehlikeli ve derindir. Mesela, Mutezile çok kimselerin felsefeye girmelerine ve imanlarını kaybetmelerine vesile olmuşlardır. "Vesile olan işleyen gibidir." kaidesince bid'at küfür olmasa da netice açısından küfür gibi tahripkardır.

İslam burada vesileye değil doğurduğu sonuca göre hüküm veriyor. Bazen Müslüman bir vesile küfür kadar tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor, dolayısı ile hüküm de buna göre ağır oluyor.

Yine İslam adına kafa kesen vahşiler İslam’ın imajına zarar veriyor ve milyonlarca insanın İslam’a düşman olmasına vesile oluyorlar. Bütün bu bozuk ve çürük düşüncelerin temel kaynağı bid'at anlayışlardır.

Bu yüzden bid'atten zecr / caydırmak için hadislerde ve Ehl-i sünnet anlayışında şiddetli bir dil kullanılıyor ki, bu da gayet yerinde ve hikmetli bir yaklaşım biçimidir.

Hatta ömrü bid'at üzerine geçen birisinin imansız kabre gitme riski daha yüksektir. Ehl-i sünnet inancı iman özünü koruyan, güçlendiren ve geliştiren bir fanus gibidir. Bid'at bu fanusun kırılması ve iman özünün dış tehlikelere açık hale getirilmesi anlamına geliyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektub, Birinci Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muhammed-said-akdağ

o zaman 22. mektuba ehli bid'a dahil olamaz. ?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Her açıdan dahil olmasalarda imani ve İslami açıdan dahil olabilirler. Hiç kimse kusursuz değildir. İhlas ve uhuvvet prensiplerine dahil olmak için melek olmak gerekmiyor. Bidat kısımları hariç müspet cihetler açısından insani ilişkiler kurulabilir.  

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...