"Evet, tevhid-i imani, elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, tevhid-i imani, elbette tevhid-i kulubu ister. Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas)

“Evet, tevhid-i imani, elbette tevhid-i kulubu ister.”

Aynı şeylere iman edenlerin kalplerinin birlik ve beraberlik içinde olması gerekir. Mesela, Müslümanlar aynı Allah’a aynı peygambere aynı dine iman ediyorlarsa, kalplerinin de birlik ve beraberlik içinde olması gerekir. Aynı Allah’a ve aynı peygambere iman eden kişilerin birbirlerine adavet etmesi, birlik ve beraberlik içerisinde olmaması, imanlarının sağlam olmadığını ve taklidî olduğunu gösterir.

“Ve vahdet-i itikad dahi, vahdet-i içtimaiyeyi iktiza eder.”

İtikadın bir olması, ittihadı gerektirir. Yani aynı şeylere iman edenlerin birbirine düşman olması, birbirinin kuyusunu kazması, birbirine sıkıntı vermesi düşünülemez. Şayet birbirlerine düşmanlık edip eziyet ediyorlar ise, imanlarını ciddi tahlile tâbi tutmaları gerekir. Çünkü aynı şeye sağlam ve tahkikî bir şekilde iman edenlerin birbirlerine düşman olup eziyet etmesi kabil değildir.

Günümüzde İslam âleminin paramparça olmasının ve birbirlerini yemelerinin temelinde iman zafiyeti yatmaktadır. Öyle ise çare, Kur'an ile sünnetin ışığında yol gösteren ve tahkikî iman hareketi olan Risale-i Nurların neşridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...