Block title
Block content

Mukaddime

İçerikler

 1. "...ehl i istiğrâkın akıl gözünü kapadığı yerlerde, o makamlarda gözü açık olarak gezmiş..." ifadesini açıklar mısınız? Ehli istiğrak neden akıl gözünü kapıyor? Aklı da işlettirse tahkiki imana daha ziyade ulaşmaz mı?

 2. "Baktı, onların herbirinin ayrı, câzibedar bir hassası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde kaldı. İmam-ı Rabbânî ona gaybî bir tarzda ‘Tevhid-i kıble et’ demiş." Herbirinin ayrı cazibedar bir hassası var, diyor Üstad. Neden birini seçmiyor?

 3. "Ekser ehl-i tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü, aklı, fikri hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralıydı, tedavi lâzımdı..." Kalbi terakki akıldaki yaraları tedavi edemiyor mu, bunu mu anlamalıyız?

 4. "Ekser ehl-i tarikat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünkü, aklı, fikri hikmet-i felsefiyeyle bir derece yaralıydı, tedavi lâzımdı." burayı nasıl anlamalıyız?

 5. "Tevhid-i kıble et" demiş. Yani, "Yalnız bir üstadın arkasından git" Tevhid-i kıble etmek ne demektir? Tevhid-i kıble etmek kimlere mahsustur? Önceki asırlardaki mücedditler acaba nasıl hareket etmişlerdir?

 6. "Üstâd-ı hakîki Kur’ândır, tevhid-i kıble bu üstadla olur, diye yalnız o üstâd-ı kudsînin irşadiyle hem kalbi, hem ruhu, gâyet garib bir tarzda sülûka başladılar." cümlesini izah eder misiniz?

 7. İmam-ı Rabbani'nin "Tevhid-i kıble et." demesiyle; Üstad, diğer alim ve kitapları bırakıp yalnız Kur'an'ı rehber tutmaya başlıyor. Biz neden Üstad gibi yapmayıp, Üstadı ve Risaleleri rehber tutmuyoruz?

 8. İmam-ı Rabbani; Velayet-i Kübranın yolunu bildiği halde o yolda süluk etmemesinin sebebi nedir?

 9. İman mı Önce Gelir, Akıl mı?

 10. Mesnevi-i Nuriye Mukaddime'sinde, Birinci Nokta'da geçen "hakikatü’l-hakaik" ifadesini açıklar mısınız?

 11. "Kalb ve ruhun yaralarını tedavi ve nefsin evhamdan kurtulmasını temine çalışıp, lillâhilhamd, Eski Said Yeni Said’e inkılâp etmiş." Ahir zaman Müceddidinin kalp ve ruhunun yaralanmasını nasıl anlamalıyız?

 12. Mesnevî-i Nuriye'yi Daha İyi Anlamak İçin Nasıl Çalışabiliriz?

 13. "Demek o fidanlık Mesnevî, turuk-u hafiye gibi enfüsî ve dahilî cihetinde çalışmış, kalb ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olmuş. Bahçesi olan Risale-i Nur, hem enfüsî, hem ekseri cihetinde turuk-u cehriye gibi âfâkî ve haricî daireye..." izah?

Yükleniyor...