"Hayat, tek başıyla, bir Hayy-ı Kayyûmu bütün esmâ ve şuûnâtıyla bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfâtın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün varlık alemi Allah’ın isimlerinin tecellileridir. Bu isimlerin tamamı hayatta, özellikle insan hayatında tecelli etmiştir. İnsan Penceresinde belirtildiği gibi insan üç cihetle esma-i ilahiyeye ayna olmaktadır.

Bu üç cihet dikkate alındığında insanın bütün isimlere aynı olduğu açıkça anlaşılır. Sadece bir cihete bakılırsa bu hakikat görülmez. Bu mana insan hayatında da kendini gösterir. Mesela hayat, Allah’ın hem Muhyi (hayat veren), hem de Hayy (hayat sahibi) isimlerine ayna olduğu gibi, sonradan yaratılmış olması yönüyle de zıddiyet itibariyle, Allah’ın Kadim ve Evvel isimlerine de ayna olur.

Hayatta bulunan kudret sıfatı Allah’ın Kadir ismini, ilim sıfatı Alim ismini gösterirler. Bütün his alemimizde ve diğer manevi cihatlarımızda ayrı ayrı isimlerin tecellileri vardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...