"Hayat, tek başıyla, bir Hayy-ı Kayyûmu bütün esmâ ve şuûnâtıyla bildirir. Çünkü hayat pek çok sıfâtın memzuç bir macunu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat denilince bunun en mükemmeline sahip kılınmış olan insan hayatı akla gelir.

Bütün varlık âlemi Allah’ın isimlerinin tecellileridir. İnsan kalbinde bütün esmâ tecellî eder. İnsanın her bir sıfatı, duygusu, hissi ayrı bir ismin tecellisidir. Ene bahsinde ve İnsan Penceresi’nin sonunda açıkça beyan edildiği gibi, insanın sıfatları İlâhî sıfatlardan, kabiliyetlleri İlâhî şuunâttan haber verirler. Kadîr isminin tecellisi ruhtaki kudret sıfatı olduğu gibi, Hafîz isminin tecellisi de ondaki hafıza kuvvesidir. İnsan ruhu merhamet ve ihsan sahibidir, bunlarla Allah’ın rahmetini, ihsanını haber verir. İnsan ruhundaki ceza verme sıfatı da Kahhar isminin tecellisidir.

İnsan Penceresi’nde ifade edildiği gibi insan üç cihetle esma-i ilahiyeye ayine olmaktadır. Sadece bir cihete bakılırsa bu hakikat görülmez. Bu mâna insan hayatında da kendini gösterir. Mesela hayat, Allah’ın hem Muhyi (hayat veren), hem de Hayy (hayat sahibi) isimlerine ayine olduğu gibi, sonradan yaratılmış olması yönüyle de zıddiyet itibariyle, Allah’ın Kadim ve Evvel isimlerine de ayine olur.

Misaller artırılabilir.

Güneş ışığındaki yedi renk birbiriyle imtizaç ederek tek bir ziya olarak kendini gösterdiği gibi, ruhtaki bütün sıfatlar, kabiliyetler, hisler de sanki bir araya gelerek bir tek şey olmuşlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...